Webinarium „Problemy językowe dzieci dwujęzycznych”

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Problemy językowe dzieci dwujęzycznych”, które odbędzie się w piątek 24.11.2017 r. o godz. 21.00 czasu polskiego.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia: zapoznanie z problemami w rozwoju językowym u dzieci dwujęzycznych.

Program szkolenia: 

  1. Zagadnienia z zakresu językoznawstwa i logopedii.
  2. Dwujęzyczność.
  3. Elementy diagnozy i terapii zaburzeń językowych u dzieci dwujęzycznych

Wykładowca:

Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda; absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne).

Uprzejmie przypominamy, że udział w webinarium jest bezpłatny jedynie dla nauczycieli polonijnych. Nauczycielom z Polski przedstawimy naszą ofertę w najbliższym czasie.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. Dziękujemy za zgłoszenia. Informacje wyślemy zakwalifikowanych osób drogą mailową.

Webinarium „Wspomaganie rozwoju językowego dzieci polonijnych”

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Wspomaganie rozwoju językowego dzieci polonijnych”, które odbędzie się w środę 15.11.2017 r. o godz. 21.00 czasu polskiego.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia: zapoznanie z metodami wsparcia rozwoju językowego dzieci polonijnych.

Program szkolenia: 

  1. Zagadnienia z zakresu logopedii i glottodydaktyki
  2. Ćwiczenia funkcji poznawczych
  3. Ćwiczenia językowe

Wykładowca:

Rafał Młyński – doktor nauk humanistycznych w zakresie jezykoznawstwa, specjalizacje: logopedia i lingwistyka kontaktów językowych. Lektor języka polskiego jako obcego i drugiego. Prowadzi terapie dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, zajęcia z dziećmi cudzoziemców oraz polskimi, które powróciły do Polski

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA