V Europejska Konferencja Metodyczna on-line

Szanowni Państwo,

rok 2020 jest rokiem niezwykłym i pełnym wyzywań dla edukacji. Zarówno dla Państwa – Dyrektorów i Nauczycieli w szkołach polonijnych oraz Prezesów Oświatowych Organizacji Polonijnych, jak i dla nas – placówki wsparcia metodycznego.

Mimo to nie chcemy rezygnować z najlepszych form, jakie do tej pory udało nam się – wspólnie z Państwem wypracować. Jedną z nich jest Europejska Konferencja Metodyczna przeznaczona dla nauczycieli polonijnych uczących w krajach europejskich. W 2020 roku również ona się odbędzie, choć tym razem w formie zdalnej. Udział w konferencji potwierdziła już m.in. pani Dorota Dziamska. Dokładny program konferencji umieścimy wkrótce.

UWAGA!!!

Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie anonimowej, ale ważnej ankiety! (prosimy kliknąć!)

Czytaj dalej V Europejska Konferencja Metodyczna on-line

Kampania wrześniowa 1939

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie pod tytułem „Kampania wrześniowa 1939. Wojna obronna czy wojna polska?”, które odbędzie się 17 września 2020 o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Po szkoleniu nauczyciel:

  • potrafi przeprowadzić mini wykład dotyczący tematyki sytuacji militarnej, politycznej, społecznej i gospodarczej Polski w latach 30. XX w.;
  • umie opisać proces przygotowań wojennych Polski i państw ościennych;
  • wyjaśnia znaczenie Paktu Hitler –Stalin (Ribbentrop-Mołotow) oraz jego następstwa dla Polski;
  • wyjaśnia znaczenie Paktu Hitler –Stalin (Ribbentrop-Mołotow) oraz jego następstwa dla Polski;
  • potrafi opisać i wskazać najważniejsze przyczyny, przebieg oraz skutki wojny obronnej (kampanii wrześniowej) 1939 roku
Czytaj dalej Kampania wrześniowa 1939

Moje pomoce metodyczne

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie pod tytułem „Moje pomoce metodyczne. Warsztaty przygotowywania własnych materiałów edukacyjnych”, które odbędzie się 16 września 2020 o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Celami szkolenia są:

  • podniesienie wiedzy nauczycieli na temat redakcji tekstów i materiałów dydaktycznych
  • warsztaty z zasad tworzenia własnych materiałów edukacyjnych
Czytaj dalej Moje pomoce metodyczne

Małe powroty, wielkie powroty

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie pod tytułem „Małe powroty, wielkie powroty. Jak wspomóc dziecko w „powrocie” do Polski?”, które odbędzie się 15 września 2020 o godzinie 20:00 czasu polskiego.

Celami szkolenia są:

  • umiejętność rozmowy z rodzicami dzieci  migrujących na temat kwestii ich rozwoju emocjonalnego,
  • przygotowanie społeczne i emocjonalne ucznia do „powrotu” do Polski.
Czytaj dalej Małe powroty, wielkie powroty

Język polski bez granic. Praca na poziomie A2.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli polonijnych „Język polski bez granic. Praca na poziomie A2.”, które odbędzie się 11 września o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Szkolenie jest przybliżeniem pracy z bezpłatnym podręcznikiem „Język polski bez granic” wydanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej i Ogólnoukraińskim Centrum Koordynacyjno – Metodycznym w Drohobyczu i jednocześnie ma za zadanie wskazać kamienie milowe w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A2.

Czytaj dalej Język polski bez granic. Praca na poziomie A2.