O tym, którego głowę w nagrodę dostał sutłan

Szanowni Państwo,

już 5 listopada, już za chwilę, przedstawimy Państwu niezwykłą postać hetmana Stefana Żółkiewskiego. Warsztaty poświęcone jego osobie odbędą się w ODN SWP 5 listopada o 21:00 polskiego czasu.

Stanisław Żółkiewski herbu Lubicz urodził się w 1547 roku w Turynce pod Lwowem
w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec był później wojewodą ruskim.
Brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie
XVI i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza
Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na
Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko
Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom.
Pełnił szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej, był sekretarzem
królewskim, hetmanem polnym koronnym, kasztelanem lwowskim, wojewodą kijowskim, a
w końcu hetmanem wielkim koronnym i kanclerzem wielkim koronnym.

Stanisław Żółkiewski zginął 400 lat temu – 6 października 1620 roku pod
Mohylowem nad Dniestrem, broniąc Rzeczpospolitej przed Turkami w walkach
odwrotowych spod Cecory. Odmówił porzucenia towarzyszy broni i ratowania się konną
ucieczką. Z jego postawą w ostatnich chwilach życia wiązana jest maksyma: „Słodko i
zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę”. Został pochowany w krypcie kościoła w Żółkwi – w
mieście, które sam założył. Na nagrobku umieszczono napis: „Powstanie kiedyś z kości
naszych mściciel”. Jego prawnukiem był Jan III Sobieski.

Warsztaty poprowadzi Marta Cękalska – absolwentka historii i militarioznawstwa, nauczycielka historii, pasjonatka historii wojskowości, w szczególności okresu napoleońskiego i XIX wieku, prezeska Koła Naukowego Historyków Wojskowości UWr.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny do dnia 4 listopada 2020, do godz. 21:00

Zasady budowania kompetencji tekstotwórczych

Szanowni Państwo,

zastanawialiście się kiedyś nad tym, co to znaczy „pisać”? Albo „mówić”? Że wszystko, co produkujemy w mowie lub piśmie to tekst?

Albo nad tym, że młodzież polonijną trudniej nauczyć jest tworzyć teksty po polsku niż młodzież jednojęzyczną?

Zapraszamy na szkolenie Zasady budowania kompetencji tekstotwórczych w języku polskim jako odziedziczonym wszystkich nauczycieli polonijnych, zwłaszcza tych z USA, Kanady i Australii, 5 listopada o godzinie 11:00 polskiego czasu.

Szkolenie poprowadzi prof. UJ Ewa Lipińska – uzyskała tytuł magistra filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbyła podyplomowe studia pedagogiczne Graduate Diploma in Education na University of Wollongong w Australii, ze specjalnością nauczania języków włoskiego oraz angielskiego jako obcych, potem obroniła doktorat na UJ w zakresie językoznawstwa.
W latach 2002 – 2009 kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. W latach 2002 – 2005 członek Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, 2008 – 2012 i od 2014 członek Rady Wydziału Polonistyki UJ. Od 2000 r. do 2011 r. była członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, MENIS, pełniąc funkcje: kierownika Zespołu ds. pisania, kierownika Sekcji ds. szkoleń, kierownika Zespołu ds. ewaluacji testów, audytora wewnętrznego, członka Grupy układającej testy, członka komisji egzaminacyjnych. Należy do Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i do Stowarzyszenia Wspólnota Polska (w latach 2002 – 2006 była członkiem Komisji Rewizyjnej, a w latach 2006 – 2007 zastępcą Prezesa Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Oddział w Krakowie).

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny do 4 listopada do godz. 15:00 polskiego czasu.

Teodor Axentowicz

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejny webinar w ramach cyklu prowadzonego z Muzeum Narodowym w Warszawie. Tym razem w środę, 4 listopada o godz. 21:00 polskiego czasu przedstawimy Państwu postać Teodora Axentowicza.

Tematyka obrazów Teodora Axentowicza oscylowała między salonem a wsią. Artysta był mistrzem subtelnego kobiecego portretu, oddającego wdzięk i elegancję pięknych modelek z wyższych sfer. Wiele z tych wizerunków wykonanych zostało w technice pastelowej, którą Axentowicz mistrzowsko opanował. Jednocześnie, pamiętając ze studiów w Monachium lekcję rodzajowego malarstwa, chętnie sięgał do scen huculskiej wsi: jej barwności, dynamiki i obrzędów. Odrębną grupę obrazów stanowią kompozycje akademickie, odwołujące się do ormiańskiego pochodzenia malarza: „Chrzest Armenii” oraz „Ormianie w Polsce”.

Szkolenie poprowadzi Karolina Zalewska z Muzeum Narodowego.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do 3 listopada do godz. 21:00 polskiego czasu.

Bułkę przez bibułkę

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na II. część szkolenia „Kultura żywego słowa” pod hasłem „Bułkę przez bibułkę, czyli o poprawnej wymowie samogłosek nosowych”, które odbędzie się 4 listopada 2020 o 21:00 polskiego czasu.

Kultura żywego słowa mówi o tym, że technika wymowy jest osiągalna nie tylko przez wyspecjalizowane grupy zawodowe (akto­rzy, spikerzy itp.). Artystyczny sposób wypowiadania się w życiu codziennym oznacza mówienie : staranne z wy­raźną artykulacją (wypowiadanie każdej głoski), z odpo­wiednimi akcentami wyrazowymi i zdaniowymi, z odpo­wiednią intonacją, poprawnie, sugestywnie i bez męczenia się. Poza techniką wymowy kultura żywego słowa wskazuje na ope­rowanie środkami ekspresji, jak: frazowanie (zdanie, zwrot zawierające myśl, akcent logiczny), siła wy­sokość głosu.

Szkolenie poprowadzi

Danuta Krzyżyk – adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pragmalingwistyki, frazeologii, ortografii i dydaktyki języka, a także zaburzeń w komunikacji językowej. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z innymi funkcjami i obowiązkami. W latach 2004-2011 była sekretarzem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, a w latach 2004-2007 uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Dziecka Komitetu Językoznawstwa PAN. Obecnie pełni funkcję sekretarza Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Jest przewodniczącą Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP, członkiem Zespołu Dydaktycznego RJP i członkiem Koła współpracowników Zespołu Języka Religijnego RJP. Uczestniczy w pracach Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych oraz Komisji Etyki Komunikacji PAU. a także członkiem Towarzystwa Miłośników Języka. Od roku 2000 jest egzaminatorem maturalnym z języka polskiego, a od 2009 roku – rzeczoznawcą MEN. Współpracuje ze szkołami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Enter dla Polonii

Szanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa potrzeby i sytuację epidemiczną organizujemy dla Państwa intensywny kurs nauczania zdalnego „Enter dla Polonii”, który odbędzie się w dniach 13 – 29.11.2020

Lp.TematTrenerTermin
1.Zdalne lekcje w systemie Zoom i Webex wraz z narzędziami wspomagającymi interaktywność.Radosław Kycia13.11.
21:00 – 22:30
2. Ms Teams i inne aplikacje wspierające nauczanie zdalne cz. Idr Agnieszka Niemczynowicz14.11.
18:00 – 19:30
3. Ms Teams i inne aplikacje wspierające nauczanie zdalne cz. IIBeata Szwałek15.11.
16:00 – 17:30
4.Tworzenie quizów i gier edukacyjnychAgnieszka Światłowska20.11
21:00 – 22:30
5. Jak pracować metodą nauczania wyprzedzającego w warunkach edukacji hybrydowej? Agnieszka Światłowska27.11.
21:00 – 22:30
6.Zaprojektuj swój Webquest! Czyli sposób na metodę projektu w epoce  zdalnego nauczania.Agnieszka Światłowska28.11.
18:00 – 19:30
7.Google Classroom i TestportalJoanna Herman29.11.
16:30 – 19:00

Aby zapisać się na powyższe szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 8 listopada 2020.

Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla nauczycieli polonijnych.

Szkoła (dla) nauczyciela

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz dyrektorów szkół polonijnych do nowego projektu: Szkoła (dla) nauczyciela. Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji miękkich, ale też wykształcenie umiejętności pracy zdalnej z uczniami.

Projekt trwać będzie od 10 listopada do 12 grudnia. W jego skład wchodzą zarówno webinaria na żywo, jak i indywidualne konsultacje dla uczestników 🙂

Treści programowe:

DataTemat zajęćProwadzący
10.11.2020
20:00 – 21:00 polskiego czasu
Zajęcia organizacyjneKatarzyna Czyżycka
12., 13. i 16.11.,
20:00 – 21:30 polskiego czasu
Zasady budowania prezentacjiAdam Libera
20.11.
18:00 – 21:00 polskiego czasu
Canva bez tajemnicEdyta Gierycz
23., 26. i 27.11.
21:00 – 22:30 polskiego czasu
Wystąpienia publiczne dla nauczycieliMarek Zając
3. i 4. 12.
17:00 – 19:30 polskiego czasu
Ewaluacja pracy własnej nauczycielaBeata Ciężka
8.12
18:00 – 21:00 polskiego czasu
Kultura żywego słowa dla nauczycieliprof. Danuta Krzyżyk
12.12
16:00 – 20:00 polskiego czasu
Budowanie umiejętności miękkich. Relacja Uczeń – Nauczyciel – RodzicMałgorzata Czaicka – Moryń

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona. Zajęcia będą miały charakter zamknięty i kameralny. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które przekonają nas w oknie „Motywacja” w formularzu zgłoszeniowym. Liczymy, że wśród uczestników znajdą się także przyszli trenerzy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny do 4 listopada 2020 r. Odezwiemy się do zakwalifikowanych osób.

Serdecznie zapraszamy! 🙂