Webinarium dla nauczycieli polonijnych

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Gry edukacyjne- zrób to sam!”, które odbędzie się w środę 17.10.2018 r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia:

– wskazanie wartościowych gier edukacyjnych,
– zapoznanie z darmowymi generatorami gier edukacyjnych
– wskazanie sposobów dostosowywania gier do potrzeb nauczyciela
– zainspirowanie do wykorzystywania gier edukacyjnych w kreatywny
sposób

Program szkolenia: 

– definicja gier oraz gier edukacyjnych
– zalety i wady wykorzystywania gier w szkole polonijnej i na kursach jpjo
– generatory gier online: Dobble,Kalambury, Story Cubes, Taboo, Bingo, Koło fortuny
– domowe sposoby wykonanie gier na zasadach: 5 sekund, Gorący Ziemniak, Story Cubes, Zgadnij kto to?, Pewnego razu, Kaboom
– strona poświęcona grom planszowym
– gry o Polsce
– obrazy artystów polskich do wykorzystania zamiast kart Dixit

Wykładowca:

Magdalena Dębowska – doradca metodyczny LOM w Madrycie. Filolog polski i włoski, nauczyciel języka polskiego w szkołach polonijnych, lektor języka polskiego jako obcego. Jest koordynatorką programu „Cała Polonia czyta dzieciom” Fundacji ABC XXI. Współorganizuje warsztaty metodyczne oraz wydarzenia promujące czytelnictwo w szkołach na terenie Hiszpanii.

REKRUTACJA

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

Webinarium dla nauczycieli polonijnych

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Ewaluacja – a po co? Czyli jak być lepszym nauczycielem i dyrektorem dzięki ewaluacji”, które odbędzie się w czwartek 4.10.2018 r. o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Program szkolenia: 

 • Ewaluacja jako integralny element organizacji (szkoły) uczącej się;
 • Procesy zachodzące w szkole pod wpływem ewaluacji;
 • Jak przeprowadzić ewakuację szybko, łatwo, przyjemnie i użytecznie;
 • Oddziaływanie ewaluacji na nauczycieli, uczniów i rodziców;
 • Zalety i wady badania  ankietowego;
 • Alternatywne metody prowadzenia ewaluacji;
 • Planowanie działań poewaluacyjnych.

Wykładowca:

dr Beata Ciężka – od 1995 roku zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator. Specjalizuje się w realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych, badaniach jakościowych i analizach eksperckich. Jest autorką i realizatorką szkoleń z zakresu ewaluacji, była wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Webinarium „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu historii”

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu webinarium „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu historii„, które odbędzie się w czwartek 28.06. o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia:

– zapoznanie uczestników z możliwościami w zakresie wykorzystania
nowoczesnych technologii informacyjnych – infotechnologii (IT) w procesie
nauczania historii na każdym etapie realizacji zajęć;
– nabycie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie metodyki
przygotowywania prezentacji multimedialnych;

Program szkolenia: 

1. Pojęcie i różnorodność infotechnologii (IT);
2. Infotechnologie w edukacji – uczenie skuteczne i efektywne (?)
3. Infotechnologie a przeszłość;
4. Analiza i praktyczne przykłady możliwości różnych narzędzi związanych z infotechnologiami pod
kątem nauczania historii;
5. Wykorzystywanie prezentacji multimedialnych jako pomocy dydaktycznej – teoria i praktyka

Wykładowca:

dr Michał Bogacki –historyk, popularyzator kultury, muzealnik. Pracował jako nauczyciel historii w szkole podstawowej, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec, obecnie dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Były współorganizator różnorodnych wydarzeń o charakterze popularyzatorsko-edukacyjnych (m.in. Festiwalu Słowian i Wikingów „Wolin-Jómsbog-Vineta) oraz popularno-naukowych. Prowadzi szkolenia w zakresie edukacji historycznej, funkcjonowania instytucji kultury, wykorzystania dziedzictwa kultury. Jest realizatorem różnorodnych projektów w zakresie popularyzacji historii. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących m.in. współczesnych form prezentacji dziedzictwa historycznego.

REKRUTACJA

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO ODNSWP 

Kurs online „Programowanie języka w szkole polonijnej”

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w szkołach polonijnych i polskich poza granicami kraju proponujemy Państwu kurs online „Programowanie języka w szkole polonijnej”, który odbędzie się w dniach 11 – 25 czerwca 2018 na platformie edukacyjnej kursy.odnswp.pl. Kurs obejmuje 3 webinary online w dniach 11, 18 i 25 czerwca (godz. 21.00 czasu polskiego) oraz prezentacje i zadania do poszczególnych tematów.

Warunkiem uzyskania zaliczenia kursu jest udział w 3 webinarach oraz uzupełnienie odpowiedzi na 3 zadania.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia

Wprowadzenie podstaw teoretycznych i praktycznych techniki programowania języka polskiego.

Program szkolenia

 • zjawiska językowe niezbędne dla procesu nabywania języka
 • budowanie w umyśle słuchacza systemu języka polskiego
 • nauka zastosowania reguł funkcjonowania systemu języka polskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych

Wykładowca:

dr Elżbieta Ławczys – doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego, autorka pomocy edukacyjnych do nauki czytania oraz stymulacji rozwojowej. W pracy zawodowej zajmuje się terapią dzieci z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej. Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania. Interesuje się szczególnie tematyką dialogu- rozmowy jako formy komunikacji, która daje człowiekowi możliwość wyrażania siebie i nawiązywania kontaktu z innymi. Zainteresowania swoje ukierunkowała dodatkowo w stronę tematu zabawy, różnic kulturowych w traktowaniu dziecka i dwujęzyczności.

Rekrutacja 

Webinar „Literatura dla młodzieży w szkole polonijnej”

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach poza Polską proponujemy Państwu webinarium „Literatura dla młodzieży w szkole polonijnej”, które odbędzie się w piątek 1.06.2018 r. o godz. 21.00 czasu polskiego.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia

Doskonalenie umiejętności rozwijania chęci do czytania u uczniów szkół polonijnych

Program szkolenia

1. Czytelnictwo u młodzieży – fakty i mity.
2. Terapeutyczna funkcja książek dla młodzieży.
3. Kryteria wyboru książek dla młodzieży.
4. Aktywizacja nastolatków (sposoby rozbudzania ciekawości nastolatka, ćwiczenia koncentracji i
pamięci, wykorzystywania ekspresji emocjonalnej i kanałów sensorycznych, wzbogacania
słownictwa, wzbudzania refleksji).
5. Przykłady dobrych praktyk.

Wykładowca:

Kinga Maciaszczyk – filolog polski, logopeda, psycholog. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w jednej ze szczecińskich szkół. Autorka programów pedagogicznych oraz projektów wymiany młodzieży.

Rekrutacja

Aby uczestniczyć w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego poniżej. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w webinarze otrzymają potwierdzenia drogą mailową.

Webinar „Literatura dziecięca w szkole polonijnej”

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach poza Polską proponujemy Państwu webinarium „Literatura dziecięca w szkole polonijnej”, które odbędzie się w czwartek 31.05.2018 r. o godz. 21.00 czasu polskiego.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia

Doskonalenie umiejętności rozwijania chęci do czytania u uczniów szkół polonijnych

Program szkolenia

 • sprawcza moc czytania
 • korzyści z obcowania z literaturą
 • dobór książek dla dzieci polonijnych
 • aktywizacja dzieci
 • literatura dziecięca

Wykładowca:

Kinga Maciaszczyk – filolog polski, logopeda, psycholog. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w jednej ze szczecińskich szkół. Autorka programów pedagogicznych oraz projektów wymiany młodzieży.

Rekrutacja

Aby uczestniczyć w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego poniżej. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w webinarze otrzymają potwierdzenia drogą mailową.