Szkolenie metodyczne w Iwoniczu-Zdroju dla nauczycieli polonijnych z Ukrainy

 

W dniach 17.11 – 21. 11. 2017 r. w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się szkolenie dla 25 nauczycieli ze Wschodu (Ukrainy), pt. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli języka polskiego i uczących w języku polskim.

Liczba godzin dydaktycznych: 25

Program szkolenia:

Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

I – Dwujęzyczność w nauczaniu języka polskiego jako obcego

II – Metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego

III – Historia, geografia, kultura Polski w nauczaniu szkół polskich i polskojęzycznym
w krajach post-radzieckich

Treści programowe:

 1. Dwujęzyczność.
 2. Certyfikacja.
 3. Standardy wymagań egzaminacyjnych poziomujących znajomość języka polskiego jako obcego
 4. Uczenie się i nauczanie języka jako obcego.
 5. Tworzenie przykładowych szkiców konspektowych.
 6. Wybrane metody aktywizujące.
 7. Tworzenie własnych projektów .
 8. Planowanie lekcji. Scenariusz/ konspekt  lekcji.
 9. Opracowanie przykładowych scenariuszy lekcji.
 10. Wybrane zagadnienia z zakresu historii, geografii, kultury Polski w nauczaniu polskim
  i polsko-języcznym na Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy.
 11. Praktyczne tworzenie własnych projektów edukacyjnych.
 12. Planowanie i wprowadzanie treści z zakresu historii, kultury, geografii, itp., korelacje treściowe w praktyce.

Główne cele szkolenia:

 • Zapoznanie z pojęciem dwujęzyczności;
 • Zapoznanie z różnymi sposobami oraz stopniami nauki języka polskiego jako obcego;
 • Zapoznanie z systemem certyfikacji języka polskiego jako obcego;
 • Zapoznanie z opisem kompetencji w języku polskim jako obcym na poszczególnych poziomach biegłości językowej;
 • Zapoznanie z metodami aktywizującymi na lekcjach języka polskiego;
 • Zapoznanie z efektywnym planowaniem lekcji;
 • Zapoznanie uczestników z istniejącymi możliwościami korelacji przedmiotowej na styku języka polskiego – historii – geografii i kultury polskiej w nauczaniu polskim
  i polskojęzycznym.

Prowadzący: dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR; dr Barbara Januszkiewicz; dr Rafał Mazur

Szkolenie organizowane przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim”.

 

 

 

Rekrutacja na staż dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego w Ostródzie

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska ma zaszczyt zaprosić nauczycieli polonijnych na  staż językowo – przedmiotowo – metodyczny do Ostródy.

Pobyty stażowe umożliwiające oprócz doskonalenia języka i kontaktu z kulturą, zdobycie wiedzy na temat skutecznych i aktualnych sposobów nauczania, dają możliwość nabywania nowej wiedzy i umiejętności w toku zajęć warsztatowych oraz bezpośredniej obserwacji, jak
poznane narzędzia funkcjonują w grupie uczącej się w szkolnej klasie, a podczas prowadzenia zajęć w szkole, tworzą przestrzeń, w której nauczyciele mogą ugruntować swoje nowe umiejętności metodyczne i językowe, dzięki czemu skutecznie będą z nich korzystać po powrocie do macierzystych placówek. Bezpośredni kontakt z nauczycielami w Polsce tworzy w projekcie wartość dodaną: przygotowuje nauczycieli do podjęcia współpracy edukacyjnej ze szkołami w Polsce.

Cele szczegółowe staży realizowanych w Polsce:
– wyposażenie uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się;
– doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz języka polskiego (warsztat metodyczny);
– rozwijanie umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii (warsztat metodyczny);
– poznanie metod i form angażujących grupę w proces uczenia się, procesy motywacyjne a ocenianie uczniów (warsztat metodyczno – psychologiczny);
– nabycie umiejętności inicjowania działań dydaktyczno-wychowawczych;
– inicjowanie i budowanie Partnerstwa szkół w celu wypracowywania i realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Program stażu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego znajduje się tutaj ->  Staż, 13-19 listopada

Staż skierowany jest do nauczycieli polonijnych z Czech, Litwy, Ukrainy, Łotwy oraz Białorusi.

Staż odbywać się będzie w dn. 13-19 listopada 2017r. w Ostródzie (zakwaterowanie uczestników w Domu Polonii, ul. Pieniężnego 6).

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 listopada 2017r. Prosimy i wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej.

logo

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim”.

„Z matematyką przez świat” – relacja uczestników międzynarodowego obozu matematycznego

„Jestem dobry z matmy… :)”

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.

R. Bacon

Chce się dodać „do dziecięcych serc polonijnych z różnych zakątków Europy”. 8-14 października 2017 roku w Olsztynie miał miejsce II etap Międzynarodowego Kunkursu „Z matematyką przez świat” organizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Ośrodek Doskonalenia Nauczecieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na turniej przyjechały dzieci polonijne z Litwy, Ukrainy, Polski oraz Irlandii, które pokazały wysokie wyniki w I etapie Konkursu. Wśród uczestników znalazł się uczeń naszej szkoły sobotnio-niedzielnej Andrzej Popierniak.  W ciekawy, niezwykły sposób poprzez zabawy i eksperementy organizatorzy potrafili zapoznać dzieci z takimi trudnymi zagadnieniami matematycznymi jak pierwiastki, Metoda Monte Carlo (teoria prawdopodobieństwa), tajemnice „zera”, złote i srebrny liczby matematyki itp. Ogromną popularnością czieszyła się walka sumo dwóch robotów sterowanch przez uczestników. Cały ten program miał na celu przygotować dzieci do najważniejszego dnia – Dnia Konkursu, podczas którego one rozwiązywały dość trudne zadania, a potem oczekiwały na rezultaty. W tym momencie nie możemy się nie pochwialić, ponieważ uczeń naszej szkoły Andrzej Popierniak wykazał się nieprzeciętną wiedzą i zajął I miejsce.

Ale nie tylko matematyką jedyną zyli uczestnicy przez te dni. Nie zapomnieli organizatorzy o rozrywkach. Kręgle, zumba, Centrum Eksperement czy zwiedzanie Gdańska, to wszystko pozwoliło cudownie spędzić czas razem.

W końcu chcielibyśmy z całego serca podziękować organzatorom za wszystko, co oni zrobili, żeby zrealizować ten wspaniały projekt. Nasze dzieci nie tylko rozszerzyły swoją wiedzę matematyczną czy stały się mądrzejsze, a jeszcze poznały swoich rowieśników z różnych miejsc i zrozumiały, że należą do jednej wspólnej rodziny – rodziny polonijnej!

Swietłana Zajcewa-Wełykodna

 

Zdjecia: Swietłana Zajcewa-Wełykodna,

Marianna Brzozowska (Polska Szkoła Sen w Dublinie)

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska życzy nauczycielom dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy,
wielu sukcesów zawodowych oraz kolejnych inspiracji w nauczaniu.

III Krajowa Konferencja Metodyczna we Włoszech – rekrutacja

 

 

Wraz z Radą Oświaty Polonijnej we Włoszech, Stowarzyszeniem Instytut dla Polonii oraz  Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie zapraszamy nauczycieli polonijnych z Włoch na III Krajową Konferencję Metodyczną w Neapolu.

Konferencja jest kontynuacją rozpoczętej w 2014 roku kampanii na rzecz rozwoju oświaty polonijnej we Włoszech. Tym razem zostaną poruszone tematy, które pozwolą nauczycielom na zwiększenie ich kompetencji w zakresie doboru materiału i metod nauczania przystosowanych dla dzieci dwujęzycznych z Włoch.

W programie m.in  dostosowanie pracy nauczyciela szkoły polonijnej do kompetencji lingwistycznych dzieci dwujęzycznych, aktywne nauczanie gramatyki w klasach najmłodszych, praca z tekstem literackim metodami aktywnymi, wybór treści programowych nauczania historii w szkołach polonijnych we Włoszech oraz wykorzystanie technologii w specyfice włoskich szkół polonijnych.

Wykłady i warszataty poprowadzą:

– Lucyna Bzowska – nauczycielka klas I – III, trener i ekspert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,

– Katarzyna Czyżycka – polonistka, logopeda, trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,

– Olga Tumińska – Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej.

Program Konferencji.

Konferencja w Neapolu rozpoczyna jesienny cykl szkoleń na terenie Włoch z inicjatywy członków założycieli Rady Oświaty Polonijnej i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach programu wspierającego oświatę polonijną mającą na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i animatorów polonijnych.

Konferencja przeznaczona jest dla osób z wykształceniem pedagogicznym, które są czynne zawodowo, jak również dla nauczycieli, którzy chcieliby się włączyć w rozwój edukacji polonijnej we Włoszech oraz dla działaczy, którzy już prowadzą społeczne szkoły przy swoich organizacjach.

Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona.

Rekrutacja odbywać się będzie do dnia 5 września. Prosimy o wypełnienie formularza online znajdującego się poniżej.

Osoby zakwalifikowane otrzymają powiadomienie do 6 września.

Przewidujemy pokrycie kosztów pobytu i ewentualne materiały pokonferencyjne.

Organizatorzy:  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech, Stowarzyszenie Instytut dla Polonii, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, MEN, Ambasada RP w Rzymie.

W imieniu organizatorów zapraszają:

Anna Smolińska– Prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech i Instytutu dla Polonii
Dariusz Piotr Bonisławski–Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska

WYNIKI: AMBASADOR POLSKOŚCI – obóz i szkolenia liderskie dla młodzieży polonijnej.

Szanowni Państwo,

dziękujemy za tak liczne zainteresowanie projektem „Ambasador Polskości – obóz i szkolenia liderskie dla młodzieży polonijnej”. W ciągu kilkunastu dni otwartej rekrutacji wpłynęło do nas ponad 100 formularzy zgłoszeniowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby do udziału przyjąć jak najwięcej uczestników, którzy będą mieli szansę spędzić w Polsce, mamy nadzieję, niezapomniane chwile.

W wyniku rekrutacji zostało wybranych blisko 50 uczestników z kilku krajów. Każda z zakwalifikowanych osób otrzymała informację o zakwalifikowaniu oraz czas na potwierdzenie swojej obecności. Termin upływa w dn. 18 lipca. W przypadku rezygnacji– miejsce przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. Będziemy informować o ewentualnych, wolnych miejscach.

Gorąco dziękujemy za wasze zaangażowanie i pomoc! 🙂

Zespół ODNSWP