Cykl szkoleń online: „Skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów – kompetencje nauczyciela polonijnego”.

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu cykl szkoleń online: „Skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów – kompetencje nauczyciela polonijnego”, które odbywać się będą w dniach: 17.09; 18.09; 1.10; 8.10.2019r.  o godz. 21.00 czasu polskiego (1,5 h).

Cele szkolenia:
– poznanie istoty konfliktu i jego przyczyn,
– poznanie negatywnych skutków nieefektywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktowej,
– nabycie wiedzy i umiejętności o skutecznej metodzie bez porażek,
– nabycie umiejętności budowania prawidłowych relacji nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic,
– rozwijanie kompetencji interpersonalnych nauczyciela,
– doskonalenie siebie i rozwój własnego warsztatu pracy.

 

Treści programowe:
1. Czym naprawdę jest konflikt i jakie jest jego źródło?
2. Typowe sposoby rozwiązywania konfliktów – dlaczego nie są skuteczne?
3. Dwie postawy: wygrany – przegrany
4. Mechanizmy obronne uczniów
5. Metoda bez porażek w praktyce
6. Jak budować dobre relacje w triadzie nauczyciel – rodzice – uczeń
Kurs ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy – uczestnicy zdobywają wiedzę, a następnie w sposób praktyczny metodą pracy własnej nabywają nowe umiejętności.

Szkolenia poprowadzi: Kinga Maciaszczyk –  polonistka, psycholog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog i logopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej i prowadzeniu szkoleń i konferencji metodycznych we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, IBE, US i UG; autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych i projektów wymiany młodzieży; trener na warsztatach adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych; doradca metodyczny ds. języka polskiego.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

REKRUTACJA

 

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

UWAGA: certyfikaty udziału w szkoleniu otrzymają osoby, które będą obecne na minimum 3 z 4 spotkań w ramach zaproponowanego cyklu oraz udzielą odpowiedzi na „zadania domowe”.