Dariusz Piotr Bonisławski - wiceprezes SWP

W dniu 4 marca 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Podczas tego wydarzenia wybrano nowego  Prezesa SWP – stanowisko to objął pan Dariusz Piotr Bonisławski – dyrektor ODN SWP, twórca Światowych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych, dotychczasowy wiceprezes SWP.

Do pana Prezesa płyną gratulacje z całego świata, ze wszystkich środowisk polonijnych.