Ubiegłej niedzieli w Parku Miejskim w Solecznikach na Litwie odbywało się coroczne Święto Plonów, które jest uważane za jedno z najważniejszych wydarzeń roku. Z tej okazji solczanie, ich goście z okręgu wileńskiego oraz całej Litwy, a także z zagranicy wspólnie świętowali to wydarzenie, co było znakomitą okazją do zacieśnienia współpracy,  jak również podziękowań za dotychczasowy wkład pracy.

Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców i gości rejonu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentował je wiceprezes pan Dariusz Bonisławski oraz członkowie Rady Krajowej dr Anna Kosicka, dr Aleksander Socha, Andrzej Modzelewski i Piotr Mrozowski, a także delegacje oddziałów regionalnych. „Rok 2015 jest rokiem szczególnym dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, ponieważ obchodzimy w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Kiedy przyjeżdżam na Ziemię Solecznicką, na Ziemię Wileńską, to obserwuję wspaniałe owoce tych 25 lat. Wspaniałe owoce naszej współpracy”- powiedział Dariusz Bonisławski, wiceprezes Stowarzyszenia.

Wraz z najlepszymi życzeniami przedstawiciele Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” przekazali na ręce pana Mera Zdzisława Palewicza kopię obrazu świętego Jana Pawła II autorstwa pana dra Roberta Bluja z Wilna. Oryginał obrazu został złożony w maju jako wotum wdzięczności “Wspólnoty Polskiej” do Świątyni Opatrzności Bożej.

Mer rejonu pan Zdzisław Palewicz podkreślił, że dożynki w Solecznikach mają specyficzny charakter. „Na to święto zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół. Przyjaciół z kraju, którzy dobrze postrzegają rejon solecznicki oraz darzą nas sympatią i życzliwością. Zapraszamy też naszych partnerów z zagranicy, z którymi w ciągu roku współpracujemy” – powiedział Palewicz

Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane m.in. do Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP: „Dzisiaj też są z nami i jest to bardzo dobra okazja do podziękowania. Bo dzięki nim nasza młodzież wyjeżdża poza granice swego kraju. Nasza młodzież odpoczywa za granicą. Nauczyciele i przedstawiciele innych branż wyjeżdżają na warsztaty i szkolenia” – powiedział mer rejonu solecznickiego.

Wszyscy zaproszeni goście zgonie podkreślali wspaniałą atmosferę wydarzenia oraz wyrazili swe uznanie w zaangażowanie na rzecz budowania partnerskich sojuszy pomiędzy uczestnikami spotkania, co z pewnością przełoży się na utrwalanie dotychczasowych działań polsko-litewskich, jak również wpłynie korzystnie na dalsze plany wspólnych inicjatyw dla dobra lokalnej społeczności.

1  2