Doskonalenie metodyczne nauczycieli polonijnych w 2016r. -WNIOSKI

Szanowni Państwo, Prezesi, Dyrektorzy szkół i placówek polonijnych i polskich z zagranicy,

za nami kilka miesięcy realizacji programu wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych prowadzonego w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkolenia i  konferencje przygotowane i przeprowadzone przez nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we  współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi zgromadziły jeszcze przed końcem realizacji tegorocznego projektu blisko 600 pedagogów, którzy doskonalili swoje umiejętności m.in. z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, dwujęzyczności, aktywnych metod nauczania, wsparcia psychologicznego czy też  nowoczesnych technologii.

Wokół naszego zespołu odpowiedzialnego za organizację, programy, finanse, rozliczenia i  ewaluację, udało nam się zgromadzić do stałej współpracy grupę wspaniałych, profesjonalnych, kompetentnych ekspertów, w tym twórcę tzw. metody krakowskiej w nauczaniu panią prof. Jagodę Cieszyńską oraz dr Martę Korendo, Zdzisława Hofmana – eksperta i trenera zajmującego się m.in. aktywnymi metodami nauczania, Sławomira Prusakowskiego – psychologa pomagającego usprawniać komunikację i rozwiązywać problemy w pracy z grupą czy rodzicami, dr Elżbietę Ławczys, dr Faustynę Mounis, mgr Katarzynę Czyżycką – specjalistów z zakresu logopedii, terapii i nauczania dzieci dwujęzycznych. Łącznie współpracuje z nami ok. 20 wykładowców, trenerów i terapeutów z  kraju i zagranicy, co sprawia, że w naszej ofercie edukacyjnej każda placówka może znaleźć coś przydatnego dla siebie. Od początku działalności nieustannie monitorujemy nasza pracę w procesie ewaluacji, która stanowi dla nas bardzo ważne źródło informacji przydatnych do utrzymywania wysokiej jakości naszej pracy.

Wstępnie podsumowując kolejny rok realizacji projektu wsparcia metodycznego, nie sposób nie podzielić się wrażeniem jakie zrobiła na nas otwartość na proces doskonalenia środowisk oświaty polonijnej i polskiej za granicą. Angażowanie czasu, środków finansowych (dojazdy, zwolnienia z pracy) przy jednoczesnym entuzjazmie i wysokim poziomie absorpcji przekazywanych treści, budzi nasze uznanie i szacunek. Mamy nadzieję, że powyższe doświadczenia i potencjał będziemy mogli spożytkować zgodnie z Państwa oczekiwaniami w  przyszłym roku, do czego chcemy się dobrze przygotować. Żeby nasze przemyślenia i  koncepcje, które będziemy chcieli zawrzeć w ofercie do kolejnej edycji konkursu na wsparcie metodyczne, odpowiadały w maksymalnie dużym stopniu Państwa potrzebom, prosimy o zgłaszanie do nas propozycji organizacji szkoleń, warsztatów i  konferencji metodycznych w 2016 roku. Wypełnione wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres odnswp@gmail.com do końca listopada 2015r.

(Wniosek znajduje się poniżej)

Z wyrazami uznania

Wiceprezes Stowarzyszenia

„Wspólnota Polska”

Dariusz Piotr Bonisławski

WniosekODN2016

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

odnswp@gmail.com   lub +48 89 521 36 20