Na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a Ministerstwem Edukacji Narodowej od 2014 roku wsparcie metodyczne nauczycieli polonijnych będzie finansowane w ramach konkursu prowadzonego przez resort edukacji. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP na podstawie prowadzonej diagnozy oraz po przeprowadzeniu konsultacji z partnerami polonijnymi złożył wniosek w postępowaniu konkursowym obejmujący różnorodne formy wsparcia planowane do realizacji w kraju i za granicą, pogrupowane w ramach 4 działań:

Działanie I: Metodyka nauczania języka polskiego – dwujęzyczność, wiedza o kulturze polskiej (19 warsztatów w kraju i za granicą).
Działanie II: Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ojczystych z wykorzystaniem ICT i najnowszej wiedzy (16 warsztatów w kraju i za granicą).
Działanie III: Oświata polska poza granicami kraju – konferencje metodyczne (konferencja centralna w Ostródzie i 4 konferencje regionalne w Drohobyczu, Dublinie, Kopenhadze i Neapolu).
Działanie IV:
 Studium doskonalące metodykę nauczania przedmiotów ojczystych – Akademia Polskości, 3 edycje, każda składająca się z 6 modułów: Białoruś, Litwa, USA.

Z radością informujemy, że nasz wniosek uzyskał akceptację Komisji Konkursowej i zdecydowana większość planowanych zadań zostanie zrealizowana. Obecnie kończymy etap uzgodnień szczegółowych i oczekujemy na podpisanie umowy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, a Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Po zakończeniu prac formalnych zamieścimy w kalendarium szczegółowe informacje o terminach poszczególnych konferencji, kursów, warsztatów i innych planowanych form doskonalenia, które łącznie obejmą ok 1600 nauczycieli pracujących w szkołach polonijnych różnych typów.