Szanowni Państwo,
dyrektorzy, nauczyciele szkół polonijnych różnych typów oraz szkół polskich z zagranicy.

W imieniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji poświęconej problematyce nauczania języka polskiego w środowiskach dwujęzycznych.

Zagadnienia związane z dwujęzycznością nabierają coraz większego znaczenia ze względu na liczną emigrację, obejmującą najczęściej młode rodziny z dziećmi w wieku szkolnym. Wejście w nowe środowisko, kulturę i język oraz chęć podtrzymania więzi z krajem ojczystym powodują konieczność prowadzenia bardzo mądrego procesu edukacyjnego zarówno w domu, szkołach lokalnych jak i szkołach polonijnych. Jesteśmy przekonani, że zaproszeni przez nas wykładowcy i praktycy, z twórcą tzw. metody krakowskiej Panią Profesor Jagodą Cieszyńską na czele,  potrafią pokazać w jaki sposób zrobić to najlepiej.

Chcielibyśmy, aby Konferencja była też próbą poszukiwania skutecznych rozwiązań, budowania sojuszy oraz przygotowywania strategii promocyjnych. Liczymy również, że obecność wybranych firm wydawniczych oferujących podręczniki, przewodniki oraz pomoce dydaktyczne do nauczania dzieci dwujęzycznych, przyczyni się do zrealizowania naszego planu  kompleksowego wsparcia metodycznego tych z Państwa, którzy zechcą się z nami spotkać.

Będziemy wdzięczni za przyjęcie naszego  zaproszenia.
Wiceprezes Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska”

   Dariusz Piotr Bonisławski

Konferencja odbędzie się w Domu Polonii w Pułtusku w dniach 28-30 listopada 2014 r.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres dwujezycznosc@dompolonii.pl do dnia  20 listopada.

 

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania:
„Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.

Pobierz formularz zgłoszeniowy 
Pobierz program Konferencji

zaproszenie (2)