Działalność Lokalnych Ośrodków Metodycznych w roku szkolnym 2016/17

Lokalne Ośrodki Metodyczne to projekt ODN SWP, który powstał w 2015 roku. Wtedy też powołano do życia trzy LOMy w programie pilotażowym: we Włoszech, w USA i na kraje Beneluxu. W sierpniu 2016 roku postanowiono zmienić procedurę budowania sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych.

Celem i głównym zadaniem LOMów jest zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców w swoich szkołach i środowiskach. Siecią Lokalnych Ośrodków Metodycznych zarządza Dyrektor ODN SWP z pomocą Koordynatora LOM.

Doradca metodyczny, który kieruje LOMem w danym regionie otrzymuje wsparcie od:

 • Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP,
 • placówek dyplomatycznych,
 • oświatowych organizacji polonijnych
 • oraz lokalnych ekspertów.

Natomiast jego działania są ukierunkowane na:

 • nauczycieli,
 • oświatowe organizacje polonijne,
 • rodziców,
 • a docelowo – uczniów.

W sierpniu 2016 roku Dyrektor ODN SWP zadecydował, że proces przystąpienia do budowania sieci LOM ma charakter pętli. Oznacza to, że każdy kandydat chcący założyć ośrodek na swoim terenie musi wziąć udział w:

 • Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych,
 • Europejskiej Konferencji Metodycznej,
 • szkoleniu liderskim,
 • konferencji ewaluacyjno -programowej,
 • webinariach metodycznych i merytorycznych

jednak do tego cyklu można przystąpić w każdej chwili.

W 2016 roku w ramach sierpniowej Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych podczas 46 godzin dydaktycznych przeszkoliliśmy 18 uczestników chcących budować sieć LOM.  W Neapolu we wrześniu odbyła się Europejska Konferencja Metodyczna wraz ze szkoleniem liderskim. Przeszkolonych zostało 22 uczestników podczas łącznie 34 godzin szkoleniowych. Od września do grudnia 2016 odbyły się cztery webinaria metodyczne, natomiast rok zakończyliśmy Konferencją Ewaluacyjną, w czasie której przeszkoliliśmy 24 uczestników w ciągu 20 godzin szkoleniowych. Działo się 🙂 Szkolenia dla LOM prowadzą najlepsi trenerzy i metodycy z Polski i ze świata, m.in.:

 • prof. Jagoda Cieszyńska,
 • prof. Magdalena Kachniewska,
 • dr Faustyna Mounis
 • Zenka Bańkowska,
 • Dariusz Piotr Bonisławski,
 • Lucyna Bzowska,
 • Katarzyna Czyżycka.

Efektami tych działań w 2016 roku były trzy nowe Lokalne Ośrodki Metodyczne: w Chicago (doradcy: Alicja Nawara, Halina Żurawski, Anna Rosa), w Dublinie (doradca: Agnieszka Grochola) i w Budapeszcie (doradca: Anna Lang), siedem ośrodków, które weszło w proces budowy sieci. Łącznie LOMy i kandydaci na LOM przeszkolili 239 uczestników podczas 80 godzin szkoleniowych.

W ramach wydarzeń zrealizowanych przez Lokalne Ośrodki Metodyczne i kandydatów na Lokalne Ośrodki Metodyczne zrealizowano szkolenia i wydarzenia, które poruszały głównie tematykę dwujęzyczności, dwukulturowości, metod i technik nauczania w szkołach polonijnych oraz wspólną historię Polski i kraju LOM.

Od stycznia działaliśmy jednak dalej 😉

Wystartowały kolejne webinaria metodyczne. Prowadzili je m.in.:

 • dr Faustyna Mounis,
 • Lucyna Bzowska,
 • Katarzyna Czyżycka,
 • Hanna Górna.

Jednocześnie doradcy i kandydaci poznali wytyczne na 2017 rok. W ramach działania LOMu zorganizowano m.in.:

 • 28.01 – kandydat na LOM w Leicester – Szkolenie: „Jeżeli nie ADHD to co” oraz „ Pozytywna dyscyplina w klasie”
 • 18.03 – LOM Chicago – Warsztaty „Dobre praktyki w szkole polonijnej”
 • 29.04 – LOM Dublin – szkolenie „ Moje mądre dwujęzyczne dziecko”
 • 29.04 – LOM Dublin – szkolenie dla nauczycieli o metodach aktywizujacych i ciekawych pomocach dydaktycznych
 • 2.05 – LOM Chicago – Warsztaty „Dwujęzyczność łączy i daje moc” oraz świętowanie Dnia Polonii i Polaków za Granicą
 • 5/6.05 – LOM Chicago – wydarzenie „Polonijna majówka z … Wisłą”
 • 07.05 – kandydat na LOM w Leuven – „Szkolenie dla nauczycieli polonijnych”
 • 13.05 –  kandydat na LOM Dublin- „Majówka”
 • 20.05 – LOM Dublin – szkolenie „ Korzyści wynikające z dwujęzyczności oraz motywowanie do dzieci do nauki języka polskiego”
 • 03.06 – kandydat na LOM w Madrycie – „Piknik z dwujęzycznością”
 • 17.06 – kandydat na LOM w Porsgrunn (Norwegia) – „Majówka z Piłsudskim”
 • 23.06 – kandydat na LOM w Melbourne – szkolenie „Treści patriotyczne w nauczaniu j. polskiego jako drugiego.”

Mottem naszych doradców jest:

Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.

Autor: Mary Lou Cook

Kalendarium wydarzeń z 2016 roku możecie Państwo zobaczyć TUTAJ. Zapraszamy także na profil facebookowy ODN SWP, gdzie relacjonujemy co się dzieje w LOMach.

Przypominamy, że aby wejść w proces budowania sieci LOM należy się zgłosić na Akademię Polonijnych Doradców Metodycznych, do której formularz rekrutacyjny znajduje się w tym poście (wystarczy kliknąć w link).