Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” już po raz trzeci organizuje szkolenia w formie on-line dla nauczycieli polonijnych. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa cztery różne kursy. Więcej możecie poczytać Państwo w zakładce E – learning.

Dzisiaj rozpoczynamy rekrutację na szkolenie:

Dziecko dwujęzyczne i dysleksja w szkole polonijnej

Podczas tego kursu nauczyciele dowiedzą się czym jest lateralizacja i jak wpływa ona na mózg osoby uczącej się. Następnym krokiem będzie pokazanie jak funkcjonuje dziecko z dysleksją oraz sposobu na zdiagnozowanie dysleksji u ucznia polonijnego. Pokażemy także ćwiczenia.

Kurs trwać będzie sześć tygodni i składał się z trzech dużych modułów. Uczestnicy, którzy zaliczą wszystkie ćwiczenia dostaną certyfikat ukończenia kursu. Szkolenie rozpocznie się 17.11.2016.

Kurs poprowadzą:

dr Elżbieta Ławczys- doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego, autorka pomocy edukacyjnych do nauki czytania oraz stymulacji rozwojowej. W pracy zawodowej zajmuje się terapią dzieci z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej. Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania. Interesuje się szczególnie tematyką dialogu- rozmowy jako formy komunikacji, która daje człowiekowi możliwość wyrażania siebie i nawiązywania kontaktu z innymi. Zainteresowania swoje ukierunkowała dodatkowo w stronę tematu zabawy, różnic kulturowych w traktowaniu dziecka i dwujęzyczności. Austria.

Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda; absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne). Jest nauczycielem języka polskiego jako drugiego.

NOWOŚĆ

Na kurs mogą zapisać się także nauczyciele z Polski. Koszt kursu dla nauczycieli z Polski to 150 zł.

Szanowni Państwo,
informujemy, że rekrutacja na szkolenie zakończyła się.

Tworzenie pomocy edukacyjnych (1)