Dziecko dwujęzyczne – warsztaty praktyczne

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP zaprasza Państwa na kolejne warsztaty do Warszawy. Tym razem głównym punktem szkolenia będą warsztaty praktyczne.

Program szkolenia:

  1. Diagnozowanie i plan terapii wad wymowy u dzieci dwujęzycznych.
  2. Dwujęzyczność a autyzm.
  3. Plan terapii dziecka dwujęzycznego z dysleksją.
  4. ORM a dwujęzyczność.
  5. Dziecko dwujęzyczne i z niedosłuchem.

Celem szkolenia

Jest nauczenie uczestników pracy z dzieckiem dwujęzycznym, które ma problemy językowe.

Uczestnicy szkolenia

dostają certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Wykładowca:

Katarzyna Czyżycka- filolog polski, logopeda, terapeuta, trener i ekspert ODN SWP, autorka serwisu o dwujęzyczności i książeczek dla dzieci. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne). Jest nauczycielem języka polskiego jako drugiego.

Koszt udziału w zajęciach to 250 zł dla nauczycieli i logopedów oraz 200 zł dla studentów. Uczestnicy szkolenia „Dziecko dwujęzyczne w mojej grupie” z dnia 14.01.2016 roku otrzymują 10% zniżki.

W cenę wliczony jest poczęstunek i materiały szkoleniowe. Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 9:00 – 15:30 w Domu Polonii przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie.

Aby wziąć udział w warsztatach należy do 15 lutego 2017 roku dokonać wpłaty:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

13 1060 0076 0000 3310 0020 9035

(tytuł: Dziecko dwujęzyczne WARSZTATY)

i przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty (studenci także skan lub zdjęcie WAŻNEJ legitymacji studenckiej) na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

UWAGA!

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona!

DYSLEKSJA