SZANOWNI PAŃSTWO

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu kurs e-learningowy „Ewaluacja pracy nauczyciela polonijnego”. Kurs będzie odbywał się na platformie edukacyjnej w dniach 12 – 28 listopada.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

 

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1 Wprowadzenie do ewaluacji – jest to moduł teoretyczny, wprowadzający zagadnienia ewaluacji i budujący siatkę pojęć stosowanych w badaniach ewaluacyjnych.

Moduł 2 Przygotowanie procesu ewaluacji – jest to moduł praktyczny pomagający uczestnikowi zaprojektować, a następnie wykonać badania ewaluacyjne w swojej szkole/placówce.
Moduł 3 Analiza danych i wykorzystanie wyników ewaluacji – jest to moduł praktyczny pomagający uczestnikowi dokonać analizy danych i wykorzystać wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w swojej szkole/placówce.

 

WYKŁADOWCA

Beata Ciężka – od 1995 roku zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator. Specjalizuje się w realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych, badaniach jakościowych i analizach eksperckich. Jest autorką i realizatorką szkoleń z zakresu ewaluacji, była wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych z ewaluacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej.

 

REKRUTACJA

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA