Edukacja zdalna w czasie pandemii

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” opracował ankietę wśród dyrektorów i nauczycieli placówek polonijnych i polskich z całego świata. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak funkcjonują szkoły w trudnych czasach, z jakimi problemami się borykają oraz czy nauczanie zdalne zdaje egzamin, zwłaszcza że wszędzie zostało wprowadzone nagle, w pośpiechu, często w zaimprowizowanych warunkach. Chcieliśmy także poznać powody, dla których nie udało się wdrożyć edukacji zdalnej, gdyż część placówek zawiesiła działalność na czas pandemii.

Kwestionariusz ankiety opublikowany został na stronie internetowej ODN SWP, zawierał 17 pytań jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru i pytań otwartych. Odpowiedzi otrzymaliśmy w dniach 10-15 czerwca 2020 roku. W ankiecie wzięło udział ponad 250 osób reprezentujących głównie społeczne szkoły polonijne. Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziękujemy!

Raport z ankiety możecie Państwo znaleźć w najnowszym numerze kwartalnika metodycznego „Uczymy, jak uczyć” lub POBRAĆ TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim 🙂

Pozdrawiamy!