Emi i Maks w polskiej szkole!

Szanowni Państwo,

prezentujemy Państwu malutką część pakietu edukacyjnego „Emi i Maks w polskiej szkole”. Część ta poświęcona jest zimie, feriom, ale także rozwijaniem umiejętności logicznego myślenia i poznawaniem geografii Polski.

Do pobrania na dole strony macie Państwo fragment podręcznika, ćwiczeń oraz wskazówki metodyczne dla nauczyciela 🙂 Zachęcamy do pobrania!

Czym jest pakiet edukacyjny „Emi i Maks w polskiej szkole”?

W oświatowych środowiskach polonijnych bardzo dużo mówi się o konieczności wprowadzania podręczników przystosowanych do realiów, w jakich żyją polonijni uczniowie. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Polską Macierzą Szkolną w Irlandii uwzględniło potrzeby tej grupy uczniów, tworząc pakiet edukacyjny „Emi i Maks w polskiej szkole”, co było możliwe dzięki wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pakiet materiałów „Emi i Maks w polskiej szkole” składa się z podręcznika, ćwiczeń (podzielonych na trzy części) oraz przewodnika dla nauczyciela. Publikacja jest kierowana do uczniów klas początkujących, którzy poznają język i kulturę polską podczas zajęć prowadzonych w polskiej szkole w Irlandii oraz ich nauczycieli i rodziców.

Jej pierwszym celem jest pomoc w opanowaniu artykulacji polskich głosek i sylab, w wykształceniu słuchu fonemowego, poznaniu polskiego alfabetu, a także w nauce dzielenia wyrazu na sylaby, co stanowi etapy zdobywania przez uczniów umiejętności czytania w języku polskim.

Drugi cel to wprowadzenie uczniów w świat polskiej kultury. W materiale dla ucznia znajdują się wyłącznie ćwiczenia, dlatego szczególną rolą nauczyciela lub rodzica jest przeczytanie osobie uczącej się poleceń, które znajdują się w dodatkowym materiale zamieszczonym na niniejszej stronie.

Druga część lekcji zawsze poświęcona jest komponentowi kulturowemu. Odnosi się ona do wydarzenia, o którym przypomina elektroniczna kartka z kalendarza. To do niego odwołują się tytułowi bohaterowie podręcznika ─ Emi i Maks, prowadząc dialog, którego celem jest zachęcenie uczniów do dyskusji oraz skupienie uwagi na wybranych zagadnieniach kulturowych.

W tej części, obok ważnych dla Polski dni, takich jak: rocznica odzyskania niepodległości, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Wszystkich Świętych, uwzględniono święta obchodzone w Europie i na całym świecie, np. Boże Narodzenie, Dzień Unii Europejskiej czy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Szczególnie ważna w tej części jest rola nauczyciela, który nie tylko odgrywa rolę przewodnika po polskiej kulturze, lecz także jest mentorem zachęcającym uczniów do odkrywania bogactwa płynącego z wielojęzyczności i wielokulturowości, poszukiwania podobieństw oraz różnic między kulturą polską i irlandzką, a tym samym wspierającym uczniów w kształtowaniu poczucia tożsamości.

Pobierz materiał o zimie i feriach.