Uczymy, jak uczyć: Enter!

„Uczymy, jak uczyć: Enter!” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli
i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach
którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.

UWAGA!

Darmowe szkolenie dla nauczycieli! Kliknij

Znajdziecie nas w swoim województwie!

W ramach projektu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” szkoli nauczycieli w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia),  w ramach 9 ścieżek:

1. edukacja wczesnoszkolna
2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe
4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe
6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
8. informatyka – szkoły podstawowe
9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do projektu nauczycieli zgłasza dyrektor szkoły poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod mapą. Serdecznie zapraszamy! 🙂

Projekt realizowany jest w ramach programu

Realizowanego przez