Uczymy, jak uczyć: Enter!

„Uczymy, jak uczyć: Enter!”

to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są BEZPŁATNE szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.
W ramach szkolenia każdy nauczyciel będzie brał udział

  • 32-godzinnych warsztatach online lub stacjonarnych (o ile pozwala na to sytuacja epidemiczna) i 8 godzinach zajęć zdalnych (nauczyciele 4 grup przedmiotowych)

LUB

  • 35-godzinnych warsztatach online lub stacjonarnych (o ile pozwala na to sytuacja epidemiczna) i 5 godzinach zajęć zdalnych (nauczyciele informatyki).

Aby zapisać się na szkolenia, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Program szkolenia dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych:

ModułTytuł
1Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne.
Zasady bezpieczeństwa i współpracy w internecie. Wprowadzenie do szkolenia.
2Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację.
Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowym i praca w sieci.
3Ze smartfonem na lekcji.
Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK)
4Tworzymy własne e-materiały.
Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.
5Opracowujemy e-materiały do własnych scenariuszy aktywnych lekcji z TIK – analiza podstawy programowej pod kątem zastosowania TIK we własnym programie nauczania – moduł online.
(Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca własna online na platformie lekcjaenter.pl).
6Przygotowujemy scenariusze lekcji.
Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).
7Zajęcia w szkole z własnym scenariuszem z wykorzystaniem TIK
8Omawiamy przeprowadzone zajęcia.
Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – omówienie obserwowanych zajęć i zaliczenie szkolenia.

FORMULARZ REJESTRACYJNY do projektu


Regulamin rekrutacji szkół

Projekt realizowany jest w ramach projektu

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).
 Wartość projektu: 48 955 499,00 PLN
 Wkład Funduszy Europejskich: 41 431 038,79 PLN