Uczymy, jak uczyć: Enter – praca dla trenera

Dzień dobry,

miło nam, że zainteresował/a się Pan/Pani ofertą na Trenera Lokalnego.

O pracę mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które:

  1. dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać , że Wykonawca lub rekomendowana/-ne przez Wykonawcę w ramach postępowania osoba/-y prowadząca/-ce zajęcia posiada/ją kwalifikacje tj. spełnia/ ją łącznie wymienione niżej warunki:
  2. doświadczenie w opracowywaniu materiałów edukacyjnych (scenariuszy szkoleń, materiałów pomocniczych itp.), w tym e-materiałów.                                                                                   
  3. doświadczenie w zakresie mentoringu (konsultacji, doradztwa lub tutoringu) dla osób dorosłych,  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  wraz z ofertą Wykonawca składa dokumenty potwierdzające doświadczenie np. referencje, umowy, protokoły zdawczo – odbiorcze, zapłacone rachunki, zaświadczenia, itp. Kryterium ocenianie jako „spełnia/nie spełnia”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji udokumentowania ww kryterium.

Jeśli spełniacie Państwo powyższe warunki, prosimy o wypełnienie formularza: