Europejska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych we Włoszech

 

Mapka STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA - NEAPOL

Szanowni Państwo, Dyrektorzy oraz  Nauczyciele Polonijni,

w imieniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partnera polonijnego – Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech serdecznie zapraszamy do udziału w Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych w Neapolu w dn. 30.09-2.10.2016r.

            Spotkanie będzie kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się cyklicznie w tym miejscu konferencji i szkoleń. Przygotowany przez nas program spotkania łączy wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w  konieczne do skutecznego nauczania narzędzia. Jesteśmy przekonani, że wysoki poziom merytoryczny zapewnią zaproszeni eksperci poczynając od pani profesor Ewy Lipińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprzez naszych stałych współpracowników z zagranicy, a kończąc na kadrze ODNSWP. W ramach proponowanych bloków tematycznych będziecie Państwo mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu: edukacji dzieci dwujęzycznych, pracy w  grupie heterogenicznej oraz aktywnych metod pracy z rodzicami oraz uczniami. W każdej z  proponowanych sesji staraliśmy się zapewnić udział uznanych autorytetów z danej dziedziny oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w  naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej Konferencji.

            Chcąc zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji i wymiany poglądów na ważne dla oświaty polonijnej tematy, zaplanowaliśmy również panel dyskusyjny z udziałem gości specjalnych.

            Dodatkowo, korzystając z planowanej obecności kandydatów na przyszłych doradców metodycznych, budowanej przez nas sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych, przygotowaliśmy dla nich kolejny intensywny warsztat,  który poprowadzi pani prof. Magdalena Kachniewska – Dziekan Studium Magisterskiego SGH. Uprzejmie informujemy, że oprócz uczestników pierwszego etapu szkolenia mogą wziąć w nim udział inne – chętne osoby zainteresowane udziałem w projekcie budowy sieci wsparcia metodycznego. Projekt ma charakter długofalowy, a do głównych zadań powołanych Doradców należeć będzie m.in.: współpraca z placówkami dyplomatycznymi oraz organizacjami polonijnymi działającymi w obszarze oświaty na terenie danego kraju lub regionu w zakresie badania potrzeb i ich zaspokajania; tworzenie i aktualizacja bazy informacji o stanie oświaty polonijnej na terenie działania; przygotowywanie i prowadzenie krótkich form szkoleniowych zgodnie z potrzebami lokalnych środowisk; tworzenie planów działań rozwojowych i raportów ewaluacyjnych. Więcej informacji na ten temat możecie Państwo uzyskać na naszej stronie internetowej www.odnswp.pl lub pod adresem: lokalny.osrodek.metodyczny@gmail.com

            Konferencja odbędzie się w dniach 30.09 – 2.10.2016r. w Neapolu (http://www.hotelglidei.com/). Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 10 września 2016r. Formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: odnswp@gmail.com Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz programu towarzyszącego. Opłata wpisowa wynosi: 20€

Europejska Konferencja Metodyczna w Neapolu została objęta Patronatem Ambasady RP w Rzymie.

Poniżej znajdziecie Państwo program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy:

List od organizatorów

program-konferencji-w-neapolu-12-09-2016

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -Neapol 2016

                        Serdecznie pozdrawiamy i do miłego zobaczenia w Neapolu,

                  Dariusz Piotr Bonisławski                                                                                  Anna Smolińska

Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”                                     Prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech

 

Kontakt: odnswp@gmail.com
Tel. +48 89 521 36 20
Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.