Główne kierunki działań

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został powołany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w celu fachowego i systemowego realizowania form doskonalenia nauczycieli. Poprzez swoją ofertę ODN tworzy warunki na rzecz systematycznego, trwałego i wszechstronnego rozwoju zawodowego nauczycieli polskich na Świecie: dbamy o wzmacnianie poczucia łączności z Polską, jej tradycją, historią, kulturą i nauką. Rozwijamy kompetencje pedagogiczne, dydaktyczne i społeczne.

KIERUNKI DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH ODN SWP

„Wizerunek i współpraca” – rozpoznawalność, budowanie marki, promocja – stajemy się rozpoznawalni i poszukujemy organizacji partnerskich

„Rozwój nauczyciela” – tworzenie warunków (programy, projekty, szkolenia, seminaria, zjazdy, etc. Na rzecz rozwoju misji i wszechstronnych kompetencji nauczycieli.

„Język i tożsamość –  pomagamy rozwijać sprawności językowe, język decyduje o przynależności i tożsamości narodowej, promujemy dwujęzyczność

„Pomoce dydaktyczne”pomagamy tworzyć i pozyskiwać: materiały metodyczne i podręczniki

„Platforma technologii informatycznych” –  wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji także na odległość

„Strategia i konsulting”doradzamy jak zarządzać szkołami, jak je rozwijać, przekształcać

„Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”pomagamy radzić sobie z wszelkimi trudnościami wynikającymi ze zmian migracyjnych i zaburzeń rozwojowych

Dodaj komentarz