Hogar słodki hogar – warsztaty w LOM w Madrycie

W sobotę 7 kwietnia br w Polskiej Szkole „Forum” im. M. Skłodowskiej-Curie w Madrycie odbyły się warsztaty dla rodziców – „Hogar słodki hogar”. Tematem spotkania była dwujęzyczność w domu, a poprowadziła je pani Agata Krzyształowska, trener madryckiego Lokalnego Ośrodka Metodycznego ODN SWP.

Warsztaty były skierowane przede wszystkim do rodziców hiszpańskojęzycznych, pragnących wspierać edukację swoich dzieci w języku polskim. Poruszono zatem temat świadomego planowania wychowania dwujęzycznego w domu, podstawowych mechanizmów rozwoju mowy u dzieci dwujęzycznych, ale również kwestie związane z mitami i uprzedzeniami na temat bilingwizmu. Rodzice mogli podzielić się także swoimi refleksjami i doświadczeniami podczas dyskusji na temat konkretnych sytuacji zaczerpniętych z życia codziennego.

Głównym celem tego spotkania było uświadomienie rodzicom hiszpańskojęzycznym ich roli w rozwoju językowym i tożsamościowym dzieci dorastających w środowisku dwukulturowym. W warsztatch uczestniczyło trzydzieścioro rodziców, wśród nich również ci polskojęzyczni. Ich przede wszystkim miała na myśli prowadząca zajęcia, pani Agata Krzyształowska, podkreślając, że: „sobotnie szkoły polonijne pełnią bardzo ważną funkcję procesie dwujęzycznego wychowania, ale bez współpracy z rodzicami nie odniosłyby oczekiwanych efektów. Dlatego tak bardzo zachęcamy rodziców do konsekwentnengo mówienia do swoich dzieci po polsku”.

Projekt współfinansowany został przez ODN SWP ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą, a współorganizatorem była dyrekcja Polskiej Szkoły „Forum” im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie.