II edycja Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych

lomKN,KB,JB

Szanowni Państwo,

w dniach 07 – 11.08.2016r.  w Ostródzie odbędzie się II edycja Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych.

Celem Akademii jest zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców metodycznych w swoich szkołach i środowiskach. Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia obejmującego obszary przydatne w środowiskach szkół polskich za granicą.

Harmonogram projektu zakłada:

 1. Szkolenie stacjonarne w ramach Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych, Ostróda 07.08-11.08.2016r. (udział w szkoleniu wiąże się z deklaracją udziału w kolejnych etapach oraz współpracy w ramach Projektu). Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres odnswp@gmail.com Ilość miejsc  jest ograniczona. Rekrutacja trwa do 15.07.2016r. Program szkolenia znajduje się poniżej:                   Program Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych 7-11.08.2016
 2. Budowa sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych poprzez powołanie Liderów Metodycznych:Zadaniem Lidera Metodycznego jest m.in.
  • współpraca z placówkami dyplomatycznymi oraz organizacjami polonijnymi działającymi w obszarze oświaty na terenie danego kraju lub regionu w zakresie badania potrzeb i ich zaspokajania;
  • prowadzenie profilu na portalu społecznościowym w celu integracji środowiska i wymiany informacji przydatnych w pracy nauczyciela polonijnego;
  • prowadzenie bieżącej diagnozy potrzeb środowiska, na ternie którego będą działać LOM-y;
  • tworzenie i aktualizacja bazy informacji o stanie oświaty polonijnej na terenie działania;
  • przygotowywanie i prowadzenie krótkich form szkoleniowych zgodnie z potrzebami lokalnych partnerów;
  • tworzenie planów działań rozwojowych i raportów uzgadnianych z ODNSWP.

  Lider otrzyma wsparcie Zarządu Krajowego SWP oraz budżet na realizację programu działania. Liderem Metodycznym może zostać każda osoba, która pracuje z dziećmi polonijnymi przynajmniej 3 lata, lubi swoją pracę i ma w niej dobre efekty. Od Lidera oczekujemy także kreatywności oraz dobrego kontaktu z ludźmi.

  W ramach II edycji Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych proponujemy Państwu szkolenia pozwalające zdobyć przydatne umiejętności, m.in.: dotyczące budowania marki w sieci i poza nią, budowania sieci wsparcia, metod nauczania czy sposobu przygotowywania (się do) szkoleń. Podczas sierpniowego pobytu w Ostródzie będzie można także porozmawiać ze specjalistami z urzędów i instytucji państwowych  zajmujących się wsparciem Polonii m.in. z Biura Polonijnego Senatu R.P., Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta  RP.

 3. Szkolenie stacjonarne w ramach konferencji metodycznej w Neapolu  (pod koniec września).
 4. Konferencja ewaluacyjna w Ostródzie lub Pułtusku ( grudzień 2016r.).Poniżej zamieszczamy profil lidera LOM, program szkolenia oraz formularz  zgłoszeniowy, który należy wypełnić i odesłać do 15 lipca 2016r. na adres odnswp@gmail.com

APLM – profil lidera LOM

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych

Program Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych 7-11.08.2016

Zapraszamy! 🙂

Partnerem medialnym projektu jest Polonijny Portal: Dobra Polska Szkoła

.DPS

logoProjekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania publicznego: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku  polskim za granicą”