II edycja Festiwalu Partnerstw w Ostródzie

W Ostródzie 15 listopada 2019 r. odbędzie się ,,Festiwal Partnerstw”. Celem wydarzenia jest upowszechnienie idei tworzenia partnerstw między szkołami polonijnymi, polskimi szkołami działającymi za granicą a polskimi oraz pozyskanie partnera do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w Szkole 6.0.

Dzięki współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, polskie szkoły będę mogły znacząco urozmaicić swoją ofertę edukacyjną. Realizacja wspólnych pomysłów pozwoli dzieciom i młodzieży na zdobycie wartościowych umiejętności w zakresie pracy w zespole, odpowiedzialności za podejmowane działania oraz umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie swoich rówieśników z innych krajów, a nauczycielom na wymianę doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań i metod pracy. Dodatkowo integracja ze sobą młodych ludzi z dwóch krajów, których łączy Polska przyczyni się niewątpliwie do promocji obszarów, na których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie.
Do udziału zapraszamy władze samorządowe oraz dyrektorów i nauczycieli szkół polskich i polonijnych, aby zaprezentowali własne placówki i poznali inne szkoły, z którymi mogliby wejść we współpracę. Dla dyrektorów i nauczycieli planujemy cześć warsztatową, aby pozyskali nie tylko wiedzę ale też umiejętność przygotowania wspólnego projektu.

Podczas dwóch dni Festiwalu zaplanowaliśmy program tak aby był czas na dyskusję na poziomie władz samorządowych i dyrektorów szkół, którzy już realizują wspólne projekty oraz placówek i instytucji z obszaru edukacji jak ten proces wspierać.
Wydarzenie to będzie wspaniałą okazją na znalezienie partnera i zainicjowanie współpracy.

Nauczycieli polonijnych zapraszamy do udziału w Festiwalu Partnerstw oraz warsztatach poświęconych partnerstwom i programie kulturalnym. Koszt udziału w całym wydarzeniu dla nauczycieli polonijnych jest bezpłatny.

Koszt udziału w Festiwalu Partnerstw dla szkół polskich z Polski wynosi 100 złotych od osoby. W cenie zawarty jest udział w Festiwalu, nocleg z 14/15 listopada oraz posiłki.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji u Katarzyny Czyżyckiej – dyrektor programowej ODN SWP
pod numerem telefonu 22 255 99 92 lub na adres mailowy k.czyzycka@wspolnotapolska.org.pl.

Zapisy będą przyjmowane do 30 października 2019 r. W dniu 31 października poinformujemy szkoły polonijne o zakwalifikowaniu oraz podamy zakwalifikowanym szkołom polskim z Polski numer konta do wpłat.

Serdecznie zapraszamy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY