II edycja Studium Doskonalącego: Metodyka pracy w szkole polonijnej

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Lokalny Ośrodek Metodyczny w Chicago zapraszają nauczycieli i kandydatów na nauczycieli polonijnych na II edycję Studium Doskonalącego: Metodyka pracy w szkole polonijnej. 

Celem Studium jest przygotowanie kadry nauczycieli polonijnych do pracy w szkołach polskich poza granicami kraju.

Uczestnicy projektu dowiedzą się jak budować efektywną komunikację z dzieckiem,  będą doskonalić metody i formy pracy z dzieckiem dwujęzycznym i dwukulturowym. Poznają metodykę programowania języka w szkole polonijnej, a także udoskonalą umiejętności doboru pomocy metodycznych dla poszczególnych kompetencji językowych dzieci oraz umiejętności pracy metodami aktywizującymi w szkole polonijnej.

Studium składa się z dwóch części:

  • szkoleń , które poprowadzą trenerzy ODN SWP oraz trenerzy i doradcy LOM w Chicago,
  • praktyk, które odbędą się pod okiem dyrektorów szkół zrzeszonych w ZNP w Chicago.

Szkolenia stacjonarne odbywać się będą raz w miesiącu w siedzibie ZNP w Chicago.

Studium Doskonalące: Metodyka pracy w szkole polonijnej. II edycja. PROGRAM.

Rekrutacja trwa do 24.03.2020 roku.

Pierwsze spotkanie: 29 marca 2020 roku  w siedzibie ZNP w Chicago.

Uczestnicy Studium będą mieli pierwszeństwo w rekrutacji na  szkolenia i kursy online, wizyty studyjne i zjazdy prowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Opłata wpisowa wynosi 100$.

Chętnych prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Serdecznie zapraszamy 🙂