W dniach od 4 do 6 września w Pozzuoli po Neapolem odbywa się II Regionalna Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych we Włoszech. W programie znalazły się m.in. warsztaty metodyczne uczące skutecznych sposobów motywowania nastolatków, tworzenia partnerstw na rzecz polskich szkół, przeprowadzania prostych diagnoz dzieci dwujęzycznych czy pisania scenariuszy lekcji.

Uroczyste otwarcie konferencji uświetnił J.E. Ambasador R.P. we Włoszech Pan Tomasz Orłowski, w obecności którego Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski dokonał uroczystego wręczenia Aktu Powołania Pani Anny Smolińskiej na stanowisko Lidera Lokalnego Ośrodka Metodycznego.

Po wystąpieniach gości honorowych zebrani zapoznali się ze stanem oświaty polonijnej we Włoszech oraz Irlandii przedstawionym przez panie Annę Smolińską oraz Martę Szutkowską -Kiszkiel co okazało się dobrym wstępem do rozważań nad tożsamością dzieci i młodzieży polonijnej prowadzonych przez Pana Zdzisława Hofmana z aktywnym udziałem uczestników konferencji.

 

Uroczyste wręczenie Aktu Powołania pani Annie Smolińskiej na stanowisko Lidera Lokalnego Ośrodka Metodycznego przez Wiceprezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska pana Dariusza Bonisławskiego.
Uroczyste wręczenie Aktu Powołania pani Annie Smolińskiej na stanowisko Lidera Lokalnego Ośrodka Metodycznego przez Wiceprezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska pana Dariusza Bonisławskiego.
Aktualna sytuacja oświaty we Włoszech- wystąpienie pani Anny Smolińskiej- Prezesa Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech i Instytutu dla Polonii.
Aktualna sytuacja oświaty we Włoszech- wystąpienie pani Anny Smolińskiej- Prezesa Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech i Instytutu dla Polonii.

 

"Kto ty jesteś- tożsamość dzieci i młodzieży. O skutecznym motywowaniu nastolatków do nauki w polskiej szkole"- warsztaty prowadzone przez pana Zdzisława Hofmana- eksperta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
„Kto ty jesteś- tożsamość dzieci i młodzieży. O skutecznym motywowaniu nastolatków do nauki w polskiej szkole”- warsztaty prowadzone przez pana Zdzisława Hofmana- eksperta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Sesja warsztatowa- pan Zdzisław Hofman, ekspert ODN SWP, z aktywnym udziałem uczestników konferencji.
Sesja warsztatowa- pan Zdzisław Hofman, ekspert ODN SWP, z aktywnym udziałem uczestników konferencji.