Wspolnota Polska - Banerki i-net - WLOCHY-01

 II Krajowa Konferencja Metodyczna  Nauczycieli Polonijnych we Włoszech

„Rozwój oświaty polonijnej we Włoszech”  to temat najbliższej konferencji metodycznej w Neapolu, która odbędzie się w dniach od 4 do 6 września br.  Podczas trzydniowych warsztatów szkoleniowych wykładowcy wraz z uczestnikami postarają się odpowiedzieć na kluczowe pytania „ Po co uczyć?”, Czego uczyć? i „Jak uczyć” w szkołach polonijnych.

Konferencja jest kontynuacją rozpoczętej w zeszłym roku kampanii na rzecz rozwoju oświaty polonijnej we Włoszech. Tym razem zostaną poruszone tematy, które pozwolą nowopowstałym, jak i już działającym szkołom na powiększenie zasobów kompetencyjnych i na odpowiednie  wzmocnienie ich działań na rzecz skutecznego oraz ciekawego nauczania.

W programie m.in  prowadzenie zajęć w grupach heterogenicznych (o zróżnicowanym poziomie zaawansowania), motywowanie do nauki nastolatków, zastosowanie praktyk logopedycznych podczas zajęć, rozwój słuchu fonemowego u dzieci dwujęzycznych, pisanie scenariuszy lekcji, budowanie partnerstw na rzecz  polskiej szkoły, zaradność w trudnych sytuacjach szkolnych – rozwiązywanie konfliktów.

Wykłady i warszataty poprowadzą:

– mgr Liliana Barejko-Knops – polonistka, Przewodnicząca Związku Nauczycieli w Niemczech,

– mgr Katarzyna Czyżycka – polonistka, logopeda,

– mgr Danuta Stryjak – Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie,

-mgr Marta Szutkowska-Kiszkiel – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii,

– mgr Zdzisław Hofman – nauczyciel, ekspert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Konferencja w Neapolu rozpoczyna jesienny cykl szkoleń na terenie Włoch z inicjatywy członków założycieli Rady Oświaty Polonijnej i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach programu wspierającego oświatę polonijną mającą na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i animatorów polonijnych.  Organizatoramitej konferencji są stowarzyszenia: Instytut dla Polonii,Związek Polaków w Kalabrii, Wspólnota Polska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zjazd odbędzie się pod honorowym patronatem  Ambasady RP w Rzymie.

Konferencja przeznaczona jest dla osób z wykształceniem pedagogicznym, które są czynne zawodowo, jak również dla nauczycieli, którzy chcieliby się włączyć w rozwój edukacji polonijnej we Włoszech oraz dla działaczy, którzy już prowadzą społeczne szkoły przy swoich organizacjach.

Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona.


Program – Regionalna Konferencja Metodyczna w Neapolu

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -MEN 2015

Rekrutacja odbywać się będzie do dnia 18 sierpnia.Zgłoszenia imienne należy przesyłać na adres: info@istitutopolonia.it

Osoby zakwalifikowane otrzymają powiadomienie do 21 sierpnia.

Przewidujemy pokrycie kosztów pobytu i ewentualne materiały pokonferencyjne.

Organizatorzy:  Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech, Stowarzyszenie Instytut dla Polonii, Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Lago Patria, Związek Polaków w Kalabrii, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, MEN

W imieniu organizatorów zapraszają:

 Anna Smolińska– Prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech i Instytutu dla Polonii

Agnieszka Folcik – Dyrektor Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Lago Patria i Wiceprezes Stowarzyszenia Instytut dlaPolonii

Katarzyna Gralińska – Prezes UAIP i Związku Polaków w Kalabrii

Dariusz Piotr Bonisławski–Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska

 

 

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”