W dniach 15-16 października 2016 w siedzibie Polskiej Szkoły SEN w Dublinie, odbyła się druga sesja Akademii Dwujęzyczności dla szkół i nauczycieli polonijnych z Irlandii i Irlandii Północnej. Wykłady na temat rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego poprowadziła Pani Profesor Jagoda Cieszyńska. Pani Profesor od wielu lat prowadzi badania dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera, z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, po niemowlęcym i przedszkolnym.

Swoim bogatym doświadczeniem, udokumentowanym na setkach filmów i artykułów, Profesor Jagoda Cieszyńska podzieliła się z trzydziestoma nauczycielami z irlandzkich szkół polonijnych. Warsztaty upływały w miłej i twórczej atmosferze. W ciągu dwóch dni przeprowadzono też szereg dyskusji związanych z wyzwaniami, przed którymi stoją nauczyciele i rodzice przebywający na emigracji. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że największym walorem szkoleń i warsztatów nowego cyklu – Akademia Dwujęzyczności jest osadzenie we współczesnych realiach w odniesieniu do aktualnych i przyszłych wyzwań. Z niecierpliwością czekamy teraz na trzecią odsłonę cyklu.

W listopadzie powitamy na irlandzkiej ziemi Panią Doktor Elżbietę Ławczys, która przeprowadzi zajęcia z „Programowania języka i stymulacji prawej i lewej półkuli mózgu”.

Tomasz Bastkowski

Dyrektor Polskiej Szkoły SEN w Dublinie

 

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.