III Akademia Polonijnych Doradców Metodycznych – zakończenie

Już trzeci raz w Ostródzie odbyła się Akademia Polonijnych Doradców Metodycznych mająca na celu wyłonić i przygotować do pracy kandydatów na doradców oraz doskonalić umiejętności pracujących już doradców. W ramach szkoleń zaoferowaliśmy osiemnastu uczestnikom dwie ścieżki kształcenia: metodyczną i liderską.

Zajęcia z podnoszenia umiejętności liderskich poprowadziła Zenka Bańkowska – trener ODN SWP będąca jednocześnie osobą odpowiedzialną za rozwój tej kompetencji u naszych doradców metodycznych. Warsztaty zaproponowane uczestnikom w tej edycji akademii podnosiły ich wiedzę i umiejętności z zakresu budowania projektów. Zenka wyjaśniła wszystkim czym tak naprawdę projekt jest, jak go pisać, jakie są jego cele oraz odpowiadała na wszystkie nawet najtrudniejsze pytania. Sama także przygotowała dla uczestników gratkę w postaci Marshmallow challenge, który wzbudził bardzo dużo emocji. Wydawać by się mogło, że zbudowanie wysokiej wieży z 20 nitek makaronu spaghetti, pianki, metra taśmy i sznurka jest niemożliwością, a tymczasem udało się to aż trzem z czterech grup.

„Świetne te zajęcia!” – mówiła pani Anna Petrovics z Budapesztu – „Jedyny problem mam taki, że chyba wiem, kto u nas w szkole będzie teraz pisał projekty.” – uśmiechała się żartując w stronę swojej pani dyrektor Anny Lang – doradcy metodycznego LOM.

Magda Dębowska z Hiszpanii, kandydat na doradcę LOM, twierdziła natomiast, że w wyzwaniu, podobnie jak w projektach jest jeden problem: „Za bardzo skupiłyśmy się na haczyku, zamiast po prostu pomyśleć jak i wziąć się do pracy. W końcu wspólnymi siłami się udało, ale – umówmy się – najłatwiejsze zadanie świata to to nie było.”

Ścieżkę metodyczną rozwoju doradców poprowadziły: Lucyna Bzowska i Stella Strzemecka.

Stella Strzemecka – socjolog z UJ – opowiedziała o migracjach kulturowych dzieci oraz przeprowadziła krótkie warsztaty związane z bajkami terapeutycznymi.

Lucyna Bzowska – wieloletni pedagog i trener ODN SWP – poprowadziła warsztaty z metod aktywnych. Aktywnie. Pokazała w jaki sposób skutecznie uczyć dzieci kompetencji lingwistycznych podczas gier i zabaw na dywanie. Pedagogika zabawy oraz przez ruch jest jednym z głównych nurtów, jakie powinny panować w szkołach polonijnych, dlatego zajęcia były żywe i energiczne.

„Jestem zmęczona fizycznie, bardzo! Ale naładowana tak pozytywną energią!” – mówi pani Ela Błotny z Lincoln.

Uczestnicy mieli także szansę uczestniczyć w warsztatach w TVP Polonia, które odbyły się dzięki uprzejmości pani dyrektor Magdaleny Tadeusiak – Mikołajczak. W czasie pobytu na Woronicza 17 zwiedzono studia TVP. Odbyła się także rozmowa z panią dyrektor, w czasie której padły obustronne deklaracje o współpracy w dziedzinie budowania prestiżu dwujęzyczności wśród uczniów szkół polonijnych. Ostatnim punktem były warsztaty z Bogumiłem Rawiczem, który wprowadził uczestników w tajniki operowania planem telewizyjnym oraz prawidłowego kręcenia filmów telefonami komórkowymi.

Nie zabrakło także warsztatów z budowania i wdrażania w środowisku sieci LOM. Zajęcia poprowadzili Dariusz Piotr Bonisławski – prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Katarzyna Czyżycka – dyrektor programowy ODN SWP i koordynator Lokalnych Ośrodków Metodycznych.

Agnieszka Grochola, doradca metodyczny z Irlandii, podkreśla „To był dobry czas. Nauczyłam się wielu nowych rzeczy. Teraz trzeba je tylko przenieść na nasz irlandzki grunt.”