Szanowni Państwo, Dyrektorzy oraz  Nauczyciele Polonijni,

w imieniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partnera polonijnego – Macierzy Szkół Społecznych z Francji serdecznie zapraszamy do udziału w III Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych w Paryżu w dn. 8 – 10 czerwca 

Spotkanie będzie kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się cyklicznie konferencji dla nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej. Przygotowany przez nas program spotkania łączy wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w  konieczne do skutecznego nauczania narzędzia. Jesteśmy przekonani, że wysoki poziom merytoryczny zapewnią zaproszeni eksperci poczynając od pani profesor Haliny Grzymały – Moszczyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego i pani profesor Agaty Roćko z Polskiej Akademii Nauk aż po kadrę ODN SWP. W ramach proponowanych bloków tematycznych będziecie Państwo mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu: edukacji dzieci dwujęzycznych, rozmów z rodzicami uczniów szkół polonijnych, wzbudzania motywacji u uczniów i rodziców oraz aktywnych metod pracy. W każdej z  proponowanych sesji staraliśmy się zapewnić udział uznanych autorytetów z danej dziedziny oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w  naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej Konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 08- 10 czerwca 2018 r. w Paryżu. Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 6 maja 2018 r. Formularze zgłoszeniowe prosimy wypełnić poniżej. Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywienia oraz programu towarzyszącego.

Program III Europejskiej Konferencji Metodycznej w Paryżu

Kontakt: odnswp@gmail.com
Tel. +48 89 521 36 20
Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.