Wraz z Radą Oświaty Polonijnej we Włoszech, Stowarzyszeniem Instytut dla Polonii oraz  Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie zapraszamy nauczycieli polonijnych z Włoch na III Krajową Konferencję Metodyczną w Neapolu.

Konferencja jest kontynuacją rozpoczętej w 2014 roku kampanii na rzecz rozwoju oświaty polonijnej we Włoszech. Tym razem zostaną poruszone tematy, które pozwolą nauczycielom na zwiększenie ich kompetencji w zakresie doboru materiału i metod nauczania przystosowanych dla dzieci dwujęzycznych z Włoch.

W programie m.in  dostosowanie pracy nauczyciela szkoły polonijnej do kompetencji lingwistycznych dzieci dwujęzycznych, aktywne nauczanie gramatyki w klasach najmłodszych, praca z tekstem literackim metodami aktywnymi, wybór treści programowych nauczania historii w szkołach polonijnych we Włoszech oraz wykorzystanie technologii w specyfice włoskich szkół polonijnych.

Wykłady i warszataty poprowadzą:

– Lucyna Bzowska – nauczycielka klas I – III, trener i ekspert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,

– Katarzyna Czyżycka – polonistka, logopeda, trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,

– Olga Tumińska – Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej.

Program Konferencji.

Konferencja w Neapolu rozpoczyna jesienny cykl szkoleń na terenie Włoch z inicjatywy członków założycieli Rady Oświaty Polonijnej i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach programu wspierającego oświatę polonijną mającą na celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i animatorów polonijnych.

Konferencja przeznaczona jest dla osób z wykształceniem pedagogicznym, które są czynne zawodowo, jak również dla nauczycieli, którzy chcieliby się włączyć w rozwój edukacji polonijnej we Włoszech oraz dla działaczy, którzy już prowadzą społeczne szkoły przy swoich organizacjach.

Ilość miejsc dla uczestników jest ograniczona.

Rekrutacja odbywać się będzie do dnia 5 września. Prosimy o wypełnienie formularza online znajdującego się poniżej.

Osoby zakwalifikowane otrzymają powiadomienie do 6 września.

Przewidujemy pokrycie kosztów pobytu i ewentualne materiały pokonferencyjne.

Organizatorzy:  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech, Stowarzyszenie Instytut dla Polonii, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, MEN, Ambasada RP w Rzymie.

W imieniu organizatorów zapraszają:

Anna Smolińska– Prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech i Instytutu dla Polonii
Dariusz Piotr Bonisławski–Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska