Inauguracja VI Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych, Ostróda 2016 r.

16 czerwca rozpoczął się VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód- łączy nas Polska”, Ostróda 2016 r. Organizatorem Zjazdu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a tegorocznym partnerem merytorycznym Kongres Oświaty Polonijnej. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Agata Kornhauser-Duda.

W tegorocznym Zjeździe biorą udział nauczyciele polonijni reprezentujący blisko 30 krajów z całego świata i 5 kontynentów: Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, Brazylii, Czech, Estonii, Francji, Gruzji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Przed częścią oficjalną uczestnicy zjazdu udali się do Sanktuarium w Gietrzwałdzie. Mszę w Sanktuarium Maryjnym w intencji polonijnych pedagogów i działaczy oświatowych koncelebrował J.E. Arcybiskup dr Edmund Piszcz oraz ks. Wiesław Wójcik- Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego TChR w Poznaniu. Następnie nauczyciele polonijni przybyli do Olsztyna- siedziby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie odbyło się z udziałem J.M. Rektora UWM prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego wraz z dziekanami wydziałów patronujących pobytom stażowym nauczycieli polonijnych. Tutaj odbyła się inauguracja projektu „Uczymy jak uczyć- pobyty stażowe nauczycieli polonijnych”- realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach projektu wsparcia realizowanego przez MEN. Następnie wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pan Dariusz Piotr Bonisławski wręczył certyfikaty potwierdzające partnerstwo z UWM.

Po przybyciu do Ostródy- w sali reprezentacyjnej na Zamku w Ostródzie, rozpoczęła się część oficjalna inauguracji VI Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

W imieniu organizatorów i gospodarzy- Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska Pana Premiera Longina Komołowskiego, Przedstawiciela Partnera Polonijnego tegorocznego Zjazdu Pani Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej dr Jolanty Tatary , a także Burmistrza Miasta Ostróda Pana Czesława Najmowicza- przywitała wszystkich zgromadzonych pani Magdalena Grześkiewicz- nauczyciel polonijny i dyrektor społecznej szkoły w Irlandii. W sposób szczególny na tegorocznym Zjeździe powitano:

– Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej- Pana Stanisława Karczewskiego

– Wiceprzewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej- Pana Jarosława Narkiewicza

– Minister Edukacji Narodowej- Panią Annę Zalewską

– Posła i Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą- Pana Leonarda Krasulskiego

– Pana Senatora Jana Żaryna oraz przedstawicieli biura polonijnego Senatu RP

– Wiceministra Spraw Zagranicznych- Pana Jana Dziedziczaka wraz ze współpracownikami

– Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego- Pana Artura Chojeckiego

– Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego- Pana Gustawa Marka Brzezina

Słowa powitania zostały również skierowane do bezpośrednich partnerów w procesie wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych, reprezentujących Departament Strategii i Rozwoju Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą oraz Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty.

Podziękowania zostały przekazane kierownikom instytucji wspierających działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszeni Wspólnota Polska (ODN SWP), m.in. ks. Wiesławowi Wójcikowi- dyrektorowi Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego i Andrzejowi Zawistowskiemu- Dyrektorowi Biura Edukacji Publicznej IPN.

Inaugurację Zjazdu uświetniły wystąpienia gości honorowych z Polski m.in. wystąpienie Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, wystąpienie Pana Posła Leonarda Krasulskiego Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz wystąpienie Pana Jana Dziedziczaka Wiceministra Spraw Zagranicznych.

Wystąpienia gości z zagranicy obejmowały przemówienia Wiceprzewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Jarosława Narkiewicza, Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusza Pilata, Prezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających dr Doroty Andraki, Przewodniczącej Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Australijskiej Elżbiety Cesarski oraz Wiceprezesa Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej Andre Hamerski.

Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonała Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska przecinając symboliczną wstęgę na pamiątkowej tablicy, na której swoje podpisy złożyli goście honorowi Zjazdu.

Wykład inauguracyjny dedykowany 1050 rocznicy Chrztu Polski „Chrześcijańskie dziedzictwo Polski i jego rola w podtrzymaniu tożsamości narodowej”- wygłosił prof. dr hab. Jan Żaryn.

Upominkiem muzycznym był występ zespołu ICASduo- Valerio Celentano gitara klasyczna i Anna Katarzyna Ir z repertuarem utworów twórców emigracyjnych: Chopina, Tansmana i Rodrigo; a także występ akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo, prezentującego wiązankę tańców i piosenek warszawskich z okresu przedwojennych lat dwudziestych.

13461207_1058073950939470_1430864702_o 13461056_1058031167610415_1179349077_o

13453351_1058030710943794_897668966_o 13453200_1058029427610589_2072582075_o 13450184_1002891013161616_7813039030004392372_n 13446276_1058073937606138_1665638449_o 13445915_1058028454277353_502515296_o 13441734_1058028484277350_794879298_o 13441597_1058030337610498_931054638_o 13435488_1002896973161020_8797008719492444295_n 13418904_1002904299826954_8445312966559826133_n13461039_1058073674272831_369851988_o