INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA

W dniach 17-20 lutego br. miał miejsce kolejny zjazd uczestników chicagowskiej Akademii Polskości współorganizowanej przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W ramach lutowego zjazdu odbyły się warsztaty z cyklu „Aktywizacja procesu uczenia – stosowanie ciekawych i atrakcyjnych metod pracy z grupą dzieci i młodzieży.” Prowadził je znany chicagowskim nauczycielom doświadczony pedagog i trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Zdzisław Hofman. Jest on też socjoterapeutą i współpracownikiem Stowarzyszenia Szkoła Liderów. W jego dorobku jest również tworzenie i realizowanie programów doskonalenia nauczycieli w zakresie stosowania aktywnych metod nauczania dla nauczycieli polskich szkół poza granicami Polski.

Uczestniczki lutowego zjazdu miały niepowtarzalną okazję poznać gry i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu, na przykład: ruchu, muzyki, tańca, plastyki i gier parateatralnych. Popołudniami i wieczorami uczyły się, jak twórczo podchodzić do samego procesu uczenia się i w jaki sposób pracować w grupie wykorzystując swe naturalne predyspozycje. Bardzo ważnym elementem było uzmysłowienie siły motywacji w grupie oraz zespołowego uczenia się. Zakończeniem intensywnego zjazdu było poznanie znaczenia i siły informacji zwrotnej jako sposobu na monitorowanie efektywności procesu nauczania.

Wszystkie zdobyte umiejętności miały zastosowanie praktyczne, dlatego mogły być od razu wykorzystywane w pracy przez uczestniczki studium, które są nauczycielkami szkół polonijnych. O wartości tego typu zajęć organizowanych dla nauczycieli świadczył ogromny entuzjazm, z którym przyjęto proponowane metody.

Kolejny zjazd w ramach Akademii Polskości w Chicago odbędzie się w dniach 17-21 marca 2013 roku. Warsztaty i wykład z cyklu „Edukacja polonistyczna – między tradycją a innowacyjnością” poprowadzi prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Anna Rosa
Rzecznik prasowy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce