IV Europejska Konferencja Metodyczna w Madrycie

Szanowni Państwo, Dyrektorzy oraz  Nauczyciele Polonijni,

w imieniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partnera polonijnego – Polskiej Szkoły FORUM w Madrycie serdecznie zapraszamy do udziału w IV Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych w Madrycie w dn. 4 – 6 października 2019 r.

Spotkanie będzie kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się cyklicznie konferencji dla nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej. Przygotowany przez nas program spotkania łączy wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w  konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.

Tegoroczną konferencję zaplanowaliśmy pod hasłem Zapro(gra)muj polską szkołę!. Zaproponowane przez nas tematy sesji (m.in. TIK w nauczaniu języka polskiego, neurodydaktyka, nauczanie historii w szkole polonijnej, ewaluacja pracy własnej placówki) łączyć będzie teorię z praktyką.

W czasie konferencji zaplanowana została także sesja: To działa! podczas której nauczyciele – praktycy będą mogli przedstawić w 15minutowych wystąpieniach swoje autorskie pomysły i metody pracy. Aby zostać prelegentem tej sesji wystarczy wypełnić odpowiedni punkt w formularzu rekrutacyjnym poniżej.

W każdej z  proponowanych sesji staraliśmy się zapewnić udział uznanych autorytetów z danej dziedziny oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w  naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej Konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 04 -06 października 2019 r. Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 8 września 2019 r. Formularze zgłoszeniowe prosimy wypełnić poniżej.

Opłata wpisowa wynosi 20 euro, numer konta podamy osobom zakwalifikowanym do dnia 12.09.2019 r. Koszty zakwaterowania i wyżywienia, a także programu towarzyszącego pokrywają Organizatorzy. Uczestnicy pokrywają koszty transportu.