W dniach 6–7 lutego 2016 r. w Domu Polonii w Pułtusku odbyło się IX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Delegatów rozpatrzyło sprawozdania  Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w latach 2012- 2016, a ustępującym władzom udzieliło absolutorium.

Delegaci dokonali również wyboru Prezesa Stowarzyszenia, Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

LONGIN KOMOŁOWSKI ponownie został wybrany Prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Do Prezydium Walnego Zebrania wpłynęły liczne listy z życzeniami od Polonii z całego świata.

Krajowa Rada, która zabrała się po raz pierwszy po zakończeniu Walnego Zebrania Delegatów, na wniosek Prezesa Longina Komołowskiego wybrała Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

DARIUSZ PIOTR BONISŁAWSKI – Wiceprezes

KRZYSZTOF ŁACHMAŃSKI – Wiceprezes

MAREK RÓŻYCKI – Sekretarz Generalny

TOMASZ RÓŻNIAK – Skarbnik

111111111111 222222222222222 333333333333333 666666666666666 777777777777777 8888888888888888 55555555555555555 99999999999999999 444444444444444444444444 ooooooooooooooooooooooo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej na:

http://wiadomosci.wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/5131/IX-Walne-Zebranie-Delegatw-Stowarzyszenia-Wsplnota-Polska