Kadra Ośrodka

Zespół pracowników ODN SWP:

Dariusz Piotr Bonisławski – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Katarzyna Czyżycka – dyrektor programowy – k.czyzycka@swp.org.pl

Małgorzata Kobus – specjalista ds. finansowych

Izabela Zielińska – koordynator projektów – odnswp@swp.org.pl

Daria Michalik – koordynator projektu „Uczymy, jak uczyć: Enter!” – warsztaty@wspolnotapolska.org.pl

dr Agnieszka Niemczynowicz – koordynator projektu „Uczymy, jak uczyć: Enter!”

Emilia Kamińska – specjalista ds. organizacji oraz rozliczeń – odnswp@gmail.com 

Maciej Pietrzak – koordynator szkoleń online szkolenia.odnswp@gmail.com