Kadra Ośrodka

Zespół pracowników ODN SWP:

Dariusz Piotr Bonisławski – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 

Katarzyna Czyżycka – dyrektor programowy – k.czyzycka@swp.org.pl

Małgorzata Kobus – specjalista ds. finansowych

Emilia Kamińska – specjalista ds. organizacji oraz rozliczeń – odnswp@gmail.com

Maciej Pietrzak – koordynator szkoleń online szkolenia.odnswp@gmail.com