Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ma jedno ważne zadanie: wspierać edukację polonijną w Europie. Eksperci i trenerzy ODN SWP jeżdżą po całym świecie, gdzie „uczą, jak uczyć” – bo to główne hasło ośrodka.

Od dawna zastanawiano się, jak ulepszyć system doskonalenia polonijnych nauczycieli. Wiadomym jest, że trenerzy ODN nie mogą dotrzeć wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba. Dlatego w 2015 roku powstał pomysł założenia Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOM) – regionalnych przedstawicielstw ODN SWP na terenie danego kraju.

LOMy są instytucjami, których głównym zadaniem i celem jest wspieranie lokalnych nauczycieli polonijnych. W praktyce oznacza to, że doradca LOMu – odpowiednio przeszkolony przez ODN SWP – ma za zadanie wyszukiwać trenerów w swoim kraju zamieszkania i – odpowiadając na potrzeby swojego środowiska – przygotowywać szkolenia wspierając w ten sposób swoją macierzystą organizację, czyli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Kim jest doradca? Jest przede wszystkim osobą, która odbyła szereg szkoleń w ramach doskonalenia liderów. Zostać doradcą nie jest łatwo, o czym przekonują się osoby uczestniczące w warsztatach liderskich ODN SWP. Każde szkolenie to  kolejny szczebel w drabinie budowania LOMu w danym kraju. W 2016 roku kandydaci na doradców uczestniczyli w Akademii Liderów Polonijnych w sierpniu w Ostródzie, w ramach którego zdobywali wiedzę na temat ODN SWP, celów i zadań LOM, ale także na temat umiejętności pracy w zespole czy badania potrzeb lokalnego środowiska. We wrześniu miała miejsce Europejska Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Polonijnych w Neapolu, gdzie kandydaci poznawali ekspertów ODN SWP oraz wybrane pozycje merytoryczne z oferty ośrodka, a także doskonalili umiejętności interpersonalne pod okiem pani prof. SGH Magdaleny Kachniewskiej. Oprócz tego mogli uzupełnić swoją wiedzę metodyczną o podstawy neurobiologii dzięki webinarium prowadzonym przez panią prof. Jagodę Cieszyńską.

A przed nimi jeszcze w tym roku kalendarzowym Konferencja Programowa w Pułtusku oraz dwa webinaria. Żeby zostać liderem należy przejść cały cykl szkoleń, uzyskać pozytywną opinię ODN SWP oraz przeprowadzić w swoim środowisku dwa wydarzenia związane z edukacją polonijną oraz promowaniem polskości lub dwujęzyczności.

Do cyklu budowania LOMu jako przedstawicielstwa ODN SWP na terenie swojego kraju można przystąpić w każdej chwili.

Dlatego wszystkich z Państwa chętnych do promowania edukacji polonijnej w swoich lokalnych środowiskach zapraszamy na Konferencję Ewaluacyjno – Programową do Pułtuska w dniach 09 – 11.12.2016. W ramach konferencji przedstawimy Państwu dotychczasowe efekty LOMów oraz zadania na rok 2017.

Aby uczestniczyć w konferencji wystarczy wypełnić formularz zamieszczony poniżej, uzupełnić i odesłać na adres

odnswp@gmail.com do 25.11.2016 roku

zal-2-formularz-zgloszeniowy-konferencja-w-pultusku (wersja PDF)

zal-2-formularz-zgloszeniowy-konferencja-w-pultusku (wersja edytowalna)

13977918_1096196567127208_1785924412_o