Wspolnota Polska - Banerki i-net - KOLONIA-01

Od 19 do 21 czerwca w Kolonii trwała pierwsza z cyklu 7 konferencji metodycznych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska  wraz z partnerami polonijnymi. Konferencje są częścią dużego projektu wsparcia, przygotowanego na zaproszenie konkursowe  Ministerstwa Edukacji Narodowej . Konferencja w Kolonii, w której brało udział blisko 30 nauczycieli uczących języka polskiego  w różnych typach szkół, w całych Niemczech , poświęcona była aspektom psychologicznym w pracy pedagoga oraz skutecznym sposobom nauczania historii Polski. Swoja wiedzą   z uczestnikami dzielili się :
-stały współpracownik, ekspert i trener ODNSWP:  Pan  Sławomir Prusakowski
-reprezentująca partnera projektowego –Biuro Edukacji Publicznej IPN: Pani Małgorzata Żuławnik
Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele organizatorów:
Pani Prezes Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów z.T. w Niemczech: Lilianna Barejko – Knops oraz reprezentujący ODNSWP Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” –  Dariusz Bonisławski.

Całość ubogaciło wystąpienie Pani Anny Smolińskiej Prezesa Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech , która z uczestnikami dzieliła się doświadczeniami, pozytywną energią i przekonaniem , że nawet w trudnych warunkach można odnieść sukces .

Uczestnikom , wykładowcom oraz współorganizatorom serdecznie dziękujemy !

Zespół ODNSWP.