Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych w krajach Beneluksu

Wspolnota Polska - Banerek i-net - BELGIA-01

Konferencja Metodyczna  Nauczycieli Polonijnych  w krajach Beneluksu

Comblain-La-Tour, 21-22 listopada 2015 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” serdecznie zaprasza nauczycieli polonijnych na Konferencję Metodyczną, która odbędzie się 21-22 listopada 2015 r. w Comblain-La-Tour/Belgia.

Program konferencji jest niezwykle bogaty i obejmuje zagadnienia dotyczące dwujęzyczności, dwukulturowości oraz wsparcia psychologicznego dla rodziców dzieci dwujęzycznych, jak również warsztaty praktyczne: „Metody aktywizujące w pracy nauczyciela polskiej szkoły”.

Konferencja ma na celu wykształcenie umiejętności praktycznych- po zakończeniu zajęć uczestnik posiadać będzie następującą wiedzę i umiejętności:

  • znajomość technik wspierających budowanie systemu języka polskiego (programowanie języka polskiego i prowadzenie dzienniczka wydarzeń),
  • świadomość specyfiki relacji z dzieckiem dwujęzycznym (jak ją budować, jak ją utrzymać; emocje w języku, język w emocjach),
  • zrozumienie znaczenia stosowania aktywnych metod nauczania w edukacji wczesnoszkolnej,
  • znajomość różnorodnych zabaw i działań aktywizujących, pozwalających na prowadzenie w atrakcyjny i efektywny sposób zajęć w edukacji wczesnoszkolnej,
  • znajomość zabaw opartych na literze, słowie, ruchu, plastyce uatrakcyjniających proces dydaktyczny w edukacji polonistycznej dzieci,
  • zrozumienie roli tańca i muzyki w pracy pedagogicznej – stosowanie tańca, muzyki i ruchu jako środków wspomagających edukację językową,
  • znajomość atrakcyjnych, prostych i różnorodnych zabaw i tańców integracyjnych z wykorzystaniem polskiej muzyki ludowej,
  • znajomość i stosowanie metody twórczego myślenia i działania w grupie oraz metod teatralnych w pracy z dziećmi z wykorzystaniem prostych rekwizytów w działaniach dydaktycznych.

Prelegentami oraz trenerami warsztatowymi będą uznani specjaliści w zakresie dwujęzyczności, wsparcia psychologicznego oraz pedagogiki zabawy:

dr Elżbieta Ławczys- doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego, współautorka pomocy edukacyjnych dla dzieci. Szczególne zainteresowania kieruje ku tematowi dialogu i rozmowy, a obecnie zajmuje się tematem dwujęzyczności.

dr Faustyna Mounis- doktor psychologii, psycholog kliniczny współautorka książek dla dzieci i projektu od-zabawy.pl, członek francuskiego stowarzyszenia promocji dwujęzyczności Café Bilingue. współpracownik wydawnictwa WIR. Zainteresowania badawcze: dwujęzyczność i dwukulturowość, tożsamość oraz zaburzenia rozwojowe. W swojej pracy wykorzystuje psychodramę i zabawę symboliczną.

Lucyna Bzowska- trenerka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza. Prezes Oddziału PSPiA KLANZA w Bogatyni, Członek Zarządu Głównego. Autorka publikacji metodycznych kierowanych do nauczycieli pracujących z dziećmi. Autorka i realizatorka programów doskonalenia nauczycieli w zakresie stosowania aktywnych metod nauczania oraz propagujących wykorzystanie polskich tańców ludowych w wersji integracyjnej. Instruktorka tańca. Dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Rekrutacja trwa do: 15 listopada 2015r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: odnswp@gmail.com

Poniżej umieszczamy program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Wszelkie pytania należy kierować pod adres: odnswp@gmail.com tel. +48 89 521 36 20

Program Konferencji -kraje Beneluksu

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -Konferencja Kraje Beneluksu

Serdecznie zapraszamy!

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”