Konferencja metodyczna w Rzymie

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Szkoła Polska w Rzymie mają zaszczyt zaprosić nauczycieli polonijnych z Włoch na konferencję metodyczną, która odbędzie w dniu 6 maja 2019 roku w Rzymie.

Program konferencji zawiera wykłady i warsztaty na temat dwujęzyczności, programowania języka dzieci polonijnych oraz gier i zabaw językowych potrzebnych w grupach mieszanych językowo i wiekowo.

Warsztaty i wykłady poprowadzą:

Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda

Magdalena Dębowska – lektor języka polskiego, doradca metodyczny LOM w Hiszpanii.

Aby wziąć udział w konferencji prosimy o wypełnienie poniższego formularza do dnia 15.04.2019 roku