W dniach od 5 do 7 września 2014 roku,  w Neapolu odbędzie się I Konferencja Nauczycieli Polonijnych pod hasłem „Polska Edukacja we Włoszech. Potrzeby i wyzwania polonijnych placówek edukacyjnych”. Jest to pierwsza i jedyna taka inicjatywa, która ma na celu wspieranie ośrodków edukacyjnych we Włoszech, tych które już istnieją, jak również wspieranie budowania od podstaw nowych miejsc, w których dzieci polonijne mogłyby rozpocząć naukę języka polskiego.

Konferencja będzie jedną z 3 konferencji regionalnych (Kopenhaga, Dublin, Neapol) zaplanowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w ramach programu  Ministerstwa Edukacji Narodowej  wspierającego  oświatę polonijną.

W programie m.in  wskazówki odnośnie zakładania, prowadzenia i finansowania szkoły społecznej, metody zaangażowania środowisk polonijnych do aktywności na rzecz edukacji, metody aktywizujące sprawności językowe dzieci, dwujęzyczność oraz warsztaty metodyczne.

Włoszech istnieją 3 placówki edukacyjne pod patronatem MEN (w Rzymie, Mediolanie i Bolonii) oraz nieliczne placówki społeczne. Do najbardziej prężnych należy Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Neapolu i Polska Ludoteka Rodzinna w Campiglia dei Berici w Regionie Wenecji Euganejskiej.

Stowarzyszenie Istituto per la Polonia, tegoroczny organizator Konferencji,  istnieje od 2010 roku jako odpowiedź na potrzeby społeczeństwa polonijnego w Neapolu i okolicach. Od samego początku swojego powstania Stowarzyszenie prężnie działa wśród Polonii organizując liczne inicjatywy wspierające Polaków.  Jednym z ważniejszych przedsięwzięć to utworzenie Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego, do której uczęszcza 24 uczniów w wieku od 3 do 12 lat.  W zeszłym roku został otwarty również oddział sobotniego przedszkola pod hasłem „Bawimy się w polski!”.  Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego powstała w październiku 2011 roku z myślą o polskich dzieciach, które mieszkają w regionie Kampania i mimo polskiego pochodzenia mają trudności związane z   poprawnym posługiwaniem  się ojczystym językiem lub też dla tych dzieci, które nie miały styczności z polskim językiem, kulturą i tradycjami Polski.  https://www.facebook.com/sobotnia.szkola?fref=ts

Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest  „Polska Ludoteka Rodzinna” , która  działa od czerwca 2009 roku, początkowo jako projekt edukacyjny a od lutego 2013 jako samodzielne stowarzyszenie wsparcia społecznego. Główna działalność Ludoteki to edukacja polonijna. Ludoteka skupia około 35 rodzin polonijnych z dziećmi, dla których prowadzi całoroczne projekty edukacyjne w tym Od początku po polsku! – zajęcia dla rodziców z dziećmi do lat 3 i Mam wsparcie! – cykl spotkań ze specjalistami różnych dziedzin dla rodziców polonijnych. Stowarzyszenie wzbogaca swoją ofertę o projektami edukacyjno-kulturalnymi  pozwalające  na urozmaicenie zwykłych zajęć dla dzieci spotkaniami z ciekawymi ludźmi sztuki, poznawaniem polskiej historii, sztuki i kultury.  http://www.polskaludoteka.it

- NEAPOL-