Konsultacje metodyczne

Aby wspierać Państwa w edukacji, wychowaniu, czy zarządzaniu placówką w warunkach emigracji ODN SWP proponuje indywidualne konsultacje on-line ze specjalistami.

W czasie konsultacji mogą Państwo poruszyć następujące zagadnienia :

  • trudności w nauczaniu języka polskiego (problemy uczniów z polskim systemem językowym)
  • zaburzenia w rozwoju językowym uczniów (dysleksja, opóźnienie rozwoju języka, specyficzne zaburzenia mowy, wady wymowy)
  • trudności emocjonalne i społeczne uczniów
  • wypalenie zawodowe
  • współpraca z rodzinami
  • problemy w przeżywaniu emigracji, doświadczenie szoku kulturowego
  • trudności w zarzadzaniu placówką
  • każdy inny temat związany z pracą o charakterze polonijnym, a będący źródłem trudności czy dyskomfrotu

 Konsultacje on line prowadzą :

Psycholog dr Faustyna Mounis

Logopeda mgr Katarzyna Czyżycka

Konsultacje odbywają się za pośrednictem wiadomości elektronicznych bądź konsultacji wizualnych przy użyciu programu Skype.

Aby umówić się na konsultacje prosimy o wypełnienie krótkiego formularza poniżej. Tak szybko jak to możliwe, skontaktuje się z Państwem nasz metodyk na podany przez Państwa adres e-mail.