Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Kontakt:

Szkolenia i konferencje

Katarzyna Czyżycka, pn – pt 9:00 – 17:00

Ewa Siedlińska; szkolenia.odnswp@gmail.com, 89 521 36 20

Uczymy, jak uczyć: Enter!

Daria Michalik, Anna Młynarczyk, Paulina Gryta, Kamila Gruszczyńska – warsztaty@wspolnotapolska.org.pl

Razem dla Edukacji

Karolina Szymborska; razemdlaedukacji@swp.org.pl

Urodziny Biało – Czerwonej

Katarzyna Czyżycka; k.czyzycka@swp.org.pl

Podręczniki

Katarzyna Czyżycka; k.czyzycka@swp.org.pl

koordynacja działań Lokalnych Ośrodków Metodycznych

Katarzyna Czyżycka; lokalny.osrodek.metodyczny@gmail.com

LOM w Chicago

Alicja Nawara, a.nawara.lom@wspolnotapolska.org.pl

Halina Żurawski, h.zurawski.lom@wspolnotapolska.org.pl

LOM w Nowym Jorku

Maria Marchwinski; m.marchwinski.lom@wspolnotapolska.org.pl

LOM w Budapeszcie

Anna Lang; a.lang.lom@wspolnotapolska.org.pl

LOM w Madrycie

Magdalena Dębowska; m.debowska.lom@wspolnotapolska.org.pl

LOM na Białorusi

Maria Gilewska; m.gilewska.lom@wspolnotapolska.org.pl

LOM w Australii

Bożena Iwanowski; b.iwanowski.lom@wspolnotapolska.org.pl

LOM w Kanadzie

Joanna Tambor

LOM w Irlandii

Dorota Połatyńska, Weronika Mielewczyk

LOM w Wielkiej Brytanii

Katarzyna Władyka