Krajowa Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych we Francji

W Lyonie rozpoczęła się Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych. Zgromadziła ona liczne grono czynnych nauczycieli polonijnych oraz wybitnych specjalistów z zakresu dwujęzyczności i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Program konferencji służyć ma poszerzeniu wiedzy m.in. na temat motywacji uczniów do nauki oraz metod aktywnych w pracy nauczyciela polonijnego.

Po powitaniu uczestników oraz zaproszonych gości inauguracyjne wystąpienia zaprezentowali m.in. wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP pan Dariusz Bonisławski, przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Lyonie, kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Lyonie oraz przedstawiciel Stowarzyszenia ILCP Instytut Języka i Kultury Polskiej w Lyonie.

Wykład inauguracyjny poprowadziła pani prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, kierownik Katedry Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej w Krakowie, twórca tzw. Metody Krakowskiej w nauce wczesnego czytania, specjalista w zakresie dwujęzyczności. Dotyczył on szeroko pojętego tematu dwujęzyczności ujętego dwubiegunowo hasłem: „Dwujęzyczność- korzyści i zagrożenia”. Wśród dzisiejszych prelegentów znalazł się również ekspert i trener ODN SWP pan Zdzisław Hofman z wykładem pt.: „Jak skutecznie motywować uczniów do nauki w polskiej szkole.” Kolejne wystąpienie zaprezentowała dr Justyna Reneteau, neurologopeda, a dotyczyło ono przedstawienia badań nad dwujęzycznością polsko-francuską u dzieci w wieku 3-5 lat.

Popołudniowe prelekcje to dwuczęściowy i niezwykle zajmujący wykład prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej, który dotyczył diagnozowania rozwoju języka dzieci dwujęzycznych, a także zależności pomiędzy poziomem języka a rozwojem intelektualnym dziecka.

Niezwykle bogaty merytorycznie program został zamknięty referatem dotyczącym wsparcia psychologicznego dla rodziców dzieci dwujęzycznych oraz metod wspierania dwujęzyczności, a zaprezentowany został przez psychologa dr Faustynę Mounis.

Kolejny dzień skupiony będzie na dwuczęściowych praktycznych warsztatach pana Zdzisława Hofmana podejmujących temat metod aktywizujących w pracy nauczyciela polskiej szkoły.
Konferencja zamknięta zostanie dwoma wystąpieniami dr hab. Marty Korendo- specjalisty z zakresu zaburzeń poznawczych u dzieci dwujęzycznych : „Programowanie języka polskiego jako drugiego i jako obcego” oraz „Wczesna nauka czytania oraz nauczanie literatury i kultury polskiej”.

 

IMG_2495 IMG_2487  IMG_2493