SZANOWNI PAŃSTWO

Zapraszamy na płatny kurs online „Nauczanie języka polskiego jako obcego”.  Kurs jest kursem doskonalącym umiejętności nauczycieli.

Kurs będzie odbywał się na platformie edukacyjnej w dniach 29.01. – 2.04.2019 r. (webinaria we wtorki o godzinie 21.00 czasu polskiego).

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

 

PROGRAM SZKOLENIA

Kurs obejmie wybrane elementy metodyki języka polskiego jako obcego na poziomach A1, A2 i B1. Dodatkowy nacisk położony zostanie na zastosowanie nowych aplikacji komputerowych i telefonicznych do nauczania języka polskiego jako obcego.

Kurs trwać będzie 10 kolejnych tygodni. Każdy tygodniowy moduł składać się będzie z webinaru dla uczestników, materiałów na platformie internetowej do pobrania i samodzielnej pracy oraz zadań przygotowanych przez trenera. 

Do Państwa dyspozycji dostępne będzie także forum, na którym możliwe będą konsultacje z trenerem.

OPŁATY

– 550,00zł dla osób, które uiszczą całą opłatę po 21.01.2019
-w systemie ratalnym: pierwsza rata w wysokości 350,00zł (druga rata w wysokości 220,00zł po udziale w 3 webinarach – termin wpłat ustalany indywidulanie, w zależności od daty przesłanego zgłoszenia), łączny koszt: 570,00zł
WYKŁADOWCA

Agata Zakrzewska-Okrojek –  lektorka języka polskiego jako obcego i nauczycielka języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i glottodydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Jest pasjonatką nowoczesnego i kreatywnego nauczania. Autorka strony „Polski na Czasie”, dziennikarka w magazynie „Polonistyka”, „Cool School” i kwartalniku metodycznym „Uczymy, jak uczyć”.

 

REKRUTACJA

Prosimy o wypełnienie formularza. W odpowiedzi prześlemy do Państwa informacje o danych do przelewu za kurs.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA