Kurs online „Dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów z dysleksją”

Informacje

W ramach doskonalenia nauczycieli i specjalistów zapraszamy na kurs online „Dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów z dysleksją”. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą i obejmuje zagadnienia wybranych elementów metodyki pracy z uczniami z dysleksją.

Kurs będzie odbywał się w dniach 19 lutego – 5 marca na platformie edukacyjnej i będzie obejmował:

  • Webinary w dniach 19, 21, 26 lutego, 1, 5 marca
  • Zadania realizowane poprzez forum dyskusyjne
  • Materiały dla uczestników w formie elektronicznej
  • Konsultacje z trenerem

Koszt udziału w kursie to 250 zł. Istnieje również możliwość zgłoszenia na wybrane webinary.

Koszt udziału pojedynczym webinarze to 50 zł.

UWAGA!

Istnieje możliwość wykupienia pakietu trzech dowolnych webinarów w miesiącu za kwotę 135 zł. Ponadto, dla osób wykupujących pojedyncze szkolenia, na co trzecie przewidzieliśmy 10% zniżki. Promocje nie łączą się.

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Program szkolenia

1. Diagnoza dysleksji. (19.02.)

2. Praca z dzieckiem dyslektycznym. (21.02.)

3. Techniki glottodydaktyczne w terapii dziecka dyslektycznego. (26.02.)

4. Dostoswanie form i metod pracy z dzieckiem dyslektycznym na lekcjach. (1.03.)

5. Dysleksja – problem terapeutyczny i dydaktyczny. (5.03)

Kurs jest kursem doskonalącym.

Trener

dr Rafał Młynski – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalizacje: logopedia i lingwistyka kontaktów językowych. Lektor języka polskiego jako obcego i drugiego. Prowadzi terapię dzieci z dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej, a także zajęcia z dziećmi cudzoziemców oraz polskimi, które powróciły do Polski.

Rekrutacja

Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Do zgłoszonych osób prześlemy wiadomość mailową z danymi do wpłaty.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.

REKRUTACJA