Kurs online: Literatura XIX – XXI w. dla dzieci i młodzieży

SZANOWNI PAŃSTWO

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu kurs online „Literatura XIX – XXI w. dla dzieci i młodzieży”. Kurs będzie odbywał się na platformie edukacyjnej w dniach 26 – 30 listopada.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Proces czytania – elementy składowe i charakterystyka, interakcje książka – dziecko – dorosły.
2. Korzyści z obcowania z literaturą.
3. Kryteria wyboru książek dla dzieci i młodzieży.
4. Analiza i interpretacja wybranych tekstów literackich – komentarz merytoryczno-dydaktyczny.
5. Jak rozmawiać o wartościach w oparciu o teksty literackie?
6. Aktywizacja dzieci (sposoby rozbudzania ciekawości dziecka, ćwiczenia koncentracji i pamięci, wykorzystywania ekspresji emocjonalnej i kanałów sensorycznych, wzbogacania słownictwa, wzbudzania refleksji, rozwój kreatywności).
7. Przykłady dobrych praktyk.

WYKŁADOWCA

Kinga Maciaszczyk – polonistka, psycholog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog i logopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej i prowadzeniu szkoleń i konferencji metodycznych we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, IBE, US i UG; autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych i projektów wymiany młodzieży; trener na warsztatach adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych; doradca metodyczny ds. języka polskiego.

 

REKRUTACJA

Do zakwalifikowanych uczestników prześlemy potwierdzenia drogą mailową.

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA