Kurs online „Nauczanie języka polskiego jako obcego”

Informacje

W ramach doskonalenia nauczycieli i specjalistów zapraszamy na drugą edycję kursu online „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi i obejmuje zagadnienia wybranych elementów metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.

Kurs będzie odbywał się w dniach  7 – 21 marca na platformie edukacyjnej i będzie obejmował:

 • Webinaria w dniach 7, 12, 14, 19, 21 marca (środy i poniedziałki) o godz. 21.00
 • Zadania realizowane poprzez forum dyskusyjne
 • Materiały dla uczestników w formie elektronicznej
 • Konsultacje z trenerem

Koszt udziału w kursie to 250 zł.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

 

Program szkolenia

Program obejmuje wybrane elementy nauczania języka polskiego jako obcego pod kątem sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania i słuchania oraz naturalności komunikacyjnej. Trener przedstawi także praktyczne pomysły na nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kurs jest kursem doskonalącym.

Cel szkolenia

Uczestnicy kursu:

 • poznają wybrane elementy nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • dowiedzą się, jak uczyć języka polskiego jako obcego w aspekcie sprawności: mówienia,
  pisania, czytania i słuchania;
 • dowiedzą się, jak wdrożyć w swoje nauczanie języka polskiego jako obcego naturalną
  komunikację;
 • dowiedzą się, czym jest i jak działa piramida Dale’a;
 • poznają ciekawe metody w nauczaniu, takie jak: metoda zielonego ołówka, stopniowania trudności, oceny koleżeńskiej, kapeluszy myślowych Edwarda de Bono.

Trener

Agata Zakrzewska – Okrojek – lektorka języka polskiego jako obcego i nauczycielka języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i glottodydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Jest pasjonatką nowoczesnego i kreatywnego nauczania. Autorka strony „Polski na Czasie”, dziennikarka w magazynie „Polonistyka”, „Cool School” i kwartalniku metodycznym „Uczymy, jak uczyć”.

Rekrutacja zakończona

Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Do zgłoszonych osób prześlemy wiadomość mailową z danymi do wpłaty. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.

kurs online (2)