Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w polskich szkołach za granicą, proponujemy Państwu 6-tygodniowy kurs online „Pracuję z dzieckiem dwujęzycznym. Wsparcie psychologiczno-logopedyczne dzieci polonijnych w przedszkolach.”

Daty spotkań:

Dr Faustyna Mounis: 26.10., 9.11., 23.11

mgr Hanna Górna: 2.11., 16.11., 30.11.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia:

Podczas trwającego 6 tygodni kursu nauczyciele polonijni zapoznają się z zagadnieniami psychologicznymi i logopedycznymi, kluczowymi w pracy z dzieckiem dwujęzycznym w wieku przedszkolnym. Dr Mounis przybliży także problematykę rodziny dwujęzycznej. Nauczyciele poznają ćwiczenia i zabawy ważne w kształtowaniu i stymulacji umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Program szkolenia: 

SPOTKANIE I (26.10.2017) Psychologia przedszkolaka – relacje i emocje

 • Wprowadzenie do psychologii dziecka w wieku przedszkolnym
 • Przywiązanie i jego znaczenie dla rozwoju dziecka
 • Etapy rozwoju więzi
 • Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
 • Specyfika funkcjonowania emocjonalnego dzieci dwujęzycznych
 • Wspieranie relacji i ekspresji emocji dzieci dwujęzycznych

SPOTKANIE II  (2.11.2017)  PODSTAWY LOGOPEDII DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

 • Rozwój poznawczy i rozwój mowy– objaśnienie terminów i mechanizmów
 • Czym jest dwujęzyczność? Fakty, mity, etykiety.
 • Normy rozwoju mowy a dwujęzyczność.
 • Komunikacja w przedszkolu.
 • Działania nauczyciela wspomagające rozwój mowy dzieci dwujęzycznych w wieku przedszkolnym.

SPOTKANIE III (9.11.2017) Psychologia przedszkolaka – Ja i Inni (tożsamość, moralność, reprezentacje)

 • Rozwój relacji społecznych  dziecka dwujęzycznego
 • Rozwój poczucia tożsamości
 • Znaczenie poczucia własnej wartości
 • Rozwój zabawy
 • Dziecięce teorie umysłu, rozwój moralny
 • Etapy rozwoju rysunku

SPOTKANIE IV  (16.11.2017)  PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA W PRZEDSZKOLU

 • Wady wymowy i problemy artykulacyjne dzieci dwujęzycznych.
 • Profilaktyka wad wymowy dzieci dwujęzycznych.
 • Współpraca nauczyciela polonijnego i logopedy
 • Literatura przedszkolaka

SPOTKANIE V (23.11.2017) Współpraca z rodziną dwujęzycznego przedszkolaka

 • Język, relacje, emocje, rodzina
 • Teorie systemowe rodziny
 • Przeżycia rodziców dzieci dwujęzycznych
 • Specyfika funkcjonowania rodziny na emigracji
 • Metody pracy z rodziną

SPOTKANIE VI  (30.11.2017)  ZABAWA i STYMULACJA

 • Jak się uczy mózg?
 • Językowo w zabawie. Znaczenie zabawy w kształtowaniu dwujęzyczności.
 • Przykładowe scenariusze zajęć.
 • Dziennik wydarzeń jako metoda wspomagająca naukę języka.

Wykładowcy:

dr Faustyna Mounis – doktor psychologii, psycholog kliniczny. Autorka badań i publikacji dotyczących dwujęzyczności i dwukulturowości. Ekspert i trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, koordynator Polonijnej Poradni Metodycznej. Członek francuskiego stowarzyszenia promującego dwujęzyczność Café Bilingue, były członek zespołu badań nad językiem na Uniwersytecie w Poitiers. Terapeuta w podparyskim Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. Prowadzi konsultacje dla dzieci dwujęzycznych i ich rodziców. Prywatnie mama czterech dwujęzycznych chłopców. Mieszka we Francji.

Hanna M. Górna – logopeda kliniczny, terapeuta, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje z dziećmi dwujęzycznymi z różnymi trudnościami komunikacyjnymi oraz rozwojowymi. Specjalizuje się w stymulacji rozwoju językowego oraz programowaniu języka u dzieci do 6 roku życia. Wielka Brytania.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Projekt finansowany jest ze środków MEN na Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.