Kurs online „Programowanie języka w szkole polonijnej”

Szanowni Państwo

W ramach doskonalenia nauczycieli nauczających w szkołach polonijnych i polskich poza granicami kraju proponujemy Państwu kurs online „Programowanie języka w szkole polonijnej”, który odbędzie się w dniach 11 – 25 czerwca 2018 na platformie edukacyjnej kursy.odnswp.pl. Kurs obejmuje 3 webinary online w dniach 11, 18 i 25 czerwca (godz. 21.00 czasu polskiego) oraz prezentacje i zadania do poszczególnych tematów.

Warunkiem uzyskania zaliczenia kursu jest udział w 3 webinarach oraz uzupełnienie odpowiedzi na 3 zadania.

Uczestnicy szkolenia

Otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Cel szkolenia

Wprowadzenie podstaw teoretycznych i praktycznych techniki programowania języka polskiego.

Program szkolenia

  • zjawiska językowe niezbędne dla procesu nabywania języka
  • budowanie w umyśle słuchacza systemu języka polskiego
  • nauka zastosowania reguł funkcjonowania systemu języka polskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych

Wykładowca:

dr Elżbieta Ławczys – doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego, autorka pomocy edukacyjnych do nauki czytania oraz stymulacji rozwojowej. W pracy zawodowej zajmuje się terapią dzieci z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej. Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania. Interesuje się szczególnie tematyką dialogu- rozmowy jako formy komunikacji, która daje człowiekowi możliwość wyrażania siebie i nawiązywania kontaktu z innymi. Zainteresowania swoje ukierunkowała dodatkowo w stronę tematu zabawy, różnic kulturowych w traktowaniu dziecka i dwujęzyczności.

Rekrutacja