We wrześniu ogłosiliśmy konkurs dla dzieci polonijnych z Francji, Hiszpanii, Węgier i Włoch pt. „Śladami Polaków w…”. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy o Polakach mieszkających w danym kraju. W konkursie wzięło udział ponad 100 uczniów, a finaliści zostali zaproszeni do Polski na kilkudniowy pobyt.

W dniach 9 – 14 listopada odbył się finał konkursu, który obejmował pobyt edukacyjny w Polsce. 25 laureatów wraz z opiekunami mogło skorzystać ze specjalnie przygotowanego programu zawierającego wycieczki edukacyjno-turystyczne oraz warsztaty. Tych kilka spędzonych wspólnie dni było dla uczestników okazją do nauki i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, zgłębiania poczucia tożsamości narodowej, jak również wymiany doświadczeń z rówieśnikami z Włoch, Francji, Węgier i Polski.

Pierwszego dnia pobytu uczniowie ze szkół polonijnych z Paryża, Neapolu, Rzymu i Budapesztu odwiedzili swoich rówieśników ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie, gdzie wspólnie z opiekunami wzięli udział w uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dla wielu z nich wizyta w polskiej szkole była dużym przeżyciem i pozwoliła na integrację z rówieśnikami z Polski.

Sobota była szczególnie aktywnym i efektywnym dniem dla uczestników. Wzięli oni udział w warsztatach filmowych „One-shot”, podczas których pod przewodnictwem animatorów przygotowali interpretacje filmowe legend polskich – Świtezianki, o Bazyliszku, a także o Białej Damie. Efekty pracy grupowej przedstawione zostały na uroczystej gali. Zostały wręczone nagrody za najlepszą pracę. Zgodnie z decyzją jury główną nagrodę przyznano filmowi „VLOG z Bazyliszkiem”, zrealizowanemu w murach krzyżackiego zamku w Ostródzie.

Kolejne dni upłynęły na wyjazdach turystyczno-edukacyjnych. Uczniowie wybrali się na wycieczkę do Trójmiasta gdzie spędzili czas nad morzem, zwiedzali Gdański Teatr Szekspirowski, a także poznali okolice starego miasta w Gdańsku. Na zakończenie grupa wybrała się do Centrum Nauki Experyment, by w atmosferze zabawy wspólnie wziąć udział w wystawie interaktywnej.

W poniedziałek na zaproszenie Prezydenta Miasta Torunia pana Michała Zaleskiego grupa laureatów konkursu wraz z opiekunami wzięła udział w uroczystym spotkaniu w Urzędzie Miasta. Prezydent Michał Zaleski bardzo przyjął uczniów bardzo ciepło i wyróżnił upominkami prosto z Torunia. W mieście Kopernika uczniowie skorzystali także z warsztatów piernikowych, które szczególnie miło zapisały się w ich pamięci.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP pragnie realizować cel, jakim jest popularyzacja wiedzy o Polsce wśród uczniów szkół polonijnych. Mamy nadzieję, że projekty takie jak „Śladami Polaków w…” pozwolą na budowanie w młodych uczniach tożsamości i więzi z krajem pochodzenia ich rodziców i dziadków, a także będą nieocenionym źródłem motywacji do nauki w szkołach polonijnych. Serdecznie zapraszamy do udziału w przyszłych projektach skierowanych do uczniów szkół polonijnych.

Konkurs „Śladami Polaków.. w” został współfinansowany ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.